Vážení představitelé Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,  

jako občan z Moravy jsem velmi pobouřen současným stavem vysílání veřejnoprávní ČT. Jedná se o výraznou nevyváženost ve vztahu k zemím Moravě a Slezsku. Neustále slyšíme z úst moderátorů, hlasatelů a redaktorů jen pojmy „český, česká, české, Čechy, Česko, Čechia“. Kam se tedy poděly země Morava, Slezsko a s nimi pojmy „moravský, moravská, moravské, slezský, slezská, slezské“? My občané z Moravy a Slezska máme přece stejná práva jako občané ze sousedních Čech! Tato práva jsou nám Moravanům a Slezanům zaručena Ústavou ČR, ve které se hned v tzv. preambuli píše: „My občané České republiky z Čech, Moravy a Slezska…“ Bohužel ani veřejnoprávní média tento základní princip nejvyššího zákona, kterým ústava v demokratickém a právním státě je, nerespektují. Příkladem arogance je také užívání středočeského dialektu ve vysílání ČT. Například komentátoři přímých přenosů na ČT Sport neovládají spisovný jazyk. Hejkání a týtyjáctví tzv. obecné češtiny se nám na Moravě a ve Slezsku rozhodně nelíbí. Máme rádi spisovný jazyk, na kterém se výrazně podíleli naši moravští předci (viz Bible kralická, Blahoslav, Komenský atd.). Dalším příkladem je zpravodajství, kdy jsou pojmy „Morava, Slezsko“ často nesmyslně a nepřesně nahrazovány nepěkným označením „východ Česka“. Setkal jsem se dokonce s vyjádřením komentátora, který použil označení pro celou republiku pojmu „Čechy“!  Dalším příkladem je pořad Kalendárium na ČT1. Paní Saskia Burešová arogantně nazývá moravské osobnosti jako české. Třeba dnes, to je 26.2. 2023, nazvala prostějovskou akademickou sochařku, paní Hanu Wichterlovou, jako českou osobnost. Je nutné této zkušené moderátorce vysvětlit, že také Morava a Slezsko jsou doposud součástí republiky a tudíž existují také moravské a slezské osobnosti!  Mohl bych uvést mnoho dalších příkladů této ať už záměrné nebo neúmyslné manipulace, ale myslím si, že mé vyjádření je již dostatečné. Dá se to shrnout do jedné věty. My občané z Moravy a Slezska žádáme o mnohem větší respekt k Moravě a Slezsku a jejich lidu Moravanům a Slezanům!

Vážení, chci požádat o vaše zamyšlení a následné kroky k nápravě. Jen hlupák opakuje stejné chyby. O vašem řešení mě prosím informujte. Děkuji.  

S úctou Stanislav Blažek