Patronem Moravy už od dob krále Svatopluka je sv. Petr. Tedy první a nevýznačnější Kristův učedník.

Dalšími patrony Moravy byli později ustanoveni sv. Cyril a Metoděj. Kteří svým působením prostřednictvím Moravy kulturně povznesli celý slovanský svět. A to především díky písmu, které Konstantin-Cyril pro moravské Slovany sestavil a spolu s Metodějem uvedli na Moravě v život školu podle vzoru univerzity v Konstantinopoli (univerzita ještě starověkého typu). I dnes tímto písmem z Moravy, později ještě upraveným, píší stamiliony lidí na naší planetě, jak především ve slovanských zemích, tak i v některých neslovanských.

Na Moravě byla v lidovém podání za patronku považovaná i Panna Marie. Panna Marie byla středobodem silného mariánského kultu Panny Marie na Moravě. Lze to dobře dokladovat i podle nejnavštěvovanějších poutních míst na Moravě. Ale oficiální platronkou Moravy nebyla. Ale konkrétní obraz Panny Marie (tzv. Svatotomské) se stal Palladium Moravy. Tedy posvátným předmětem, který chrání Moravu. Tentýž obraz, který byl nošen Brnem při procesí v době epidemie, se následně díky lidové tradici stal i Palladiem samotného Brna.

Jak je to s tou Čechií – nevím. Sám výraz České země je novotvar. Pro jeho neurčitost a nepřesnost co se jeho obsahu týče před něj prezident Masaryk vždy dával tzv., pokud jej chtěl pro jeho krátkost použít. Co má tento název označovat? Má to být reminiscence na už od 17. století prakticky neexistující země Koruny české? Nebo to mají být země kde se mluví česky? Ale ani to nesedí. Ještě na počátku 20. století se používal pro tento jazyk na Moravě název moravština. Název čeština, pro náš spisovný jazyk vytvořený z obou jazyků prvotně pro překlad biblických textů, se výlučně začal používat až později. Údajně tento název převládl kvůli německému obyvatelstvu našich zemí, kteří to nerozlišovali, jako nerozlišovali jazyk Rakušanů a Němců. Geograficky to také nesedí. Česká země jsou jen Čechy a Morava je Moravská země. Že by obrazotvornost českých obrozenců vybájila Čechii? Z článku nevyplává, že by tento název byl staršího data. A z našich křesťanských církví obou základních směrů mně o patronce Čechii také není nic známo. Takže proč „legendární ochránkyně“, když pravděpodobně o žádnou skutečnou legendu nešlo?

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa