Návrh nové podoby hymny České republiky, představené Českým olympijským výborem vyvolal mezi veřejností bouřlivou diskuzi. Značný ohlas měl také návrh spolku Moravské srdce,který zaslal ČOV na doplnění první sloky písně Kde domov můj o první sloku moravské slavnostní písně Moravo, Moravo

Pro informaci zveřejňujeme odkazy na některá internetová media, která moravský návrh komentovala:

  • novinky.cz: https://www.novinky.cz/domaci/467736-moravo-moravo-moravane-navrhuji-k-hymne-pridat-zminku-o-zemi-moravske.html
  • idnes.cz: https://zpravy.idnes.cz/hymna-kde-domov-muj-morava-slezsko-dt1-/domaci.aspx?c=A180329_124319_domaci_jn
  • lidovky.cz: https://www.lidovky.cz/novou-cesku-hymnu-chteji-i-moravane-navrhuji-pokracovani-slokou-pisne-moravo-moravo-gax-/zpravy-domov.aspx?c=A180329_122424_ln_domov_ele
  • echo: https://www.echo24.cz/a/SPvcw/ke-kritice-nove-podoby-hymny-se-pridali-i-moravane-chteji-vlastni-sloku

 

Neméně velký ohlas byl také u signatářů Deklarace moravského národa. Z těchto ohlasů zveřejňujeme stanoviska Jana Procházky a Jaroslavy Grobcové za Přátele Kruhu rodů Moravy a Slezska

Dobrý večer pane Dohnale, dovolte, abych Vám poděkoval za aktivitu ohledně návrhu k doplnění hymny ČR o moravskou část „Moravo, Moravo“, s kterou se plně ztotožňuji. Z velkého množství zaznamenaných reakcí, ať kladných, tak záporných, mě dost nepříjemně překvapily (i když se daly očekávat) některé velmi nepřející, zlé až sprosté narážky ze strany části diskutujících. Z těchto reakcí lze poznat, že si jejich autoři nejen neuvědomují postavení Moravy a Moravanů v rámci ČR, ale ani skutečnost, že jednají jako obyčejní nacionalisté tvrdě hájící čechizaci příslušníků Moravského a Slezského národa. A protože by bylo velmi vhodné, jim tohle negativní a bezcharakterní jednání neustále připomínat, zasílám Vám ke zveřejnění definici Čechizaci, tak jak ji vnímám. Mnoho úspěchů přeje Jan Procházka

Čechizace – systematická snaha o počeštění obyvatel na části území dnes ovládaných ČR, především na Moravě a ve Slezsku, jejichž původní obyvatelé nebyli Češi. Jedná se o dlouhodobé ovlivňování příslušníků Moravského a Slezského národa, cíleně vedoucí k jejich odnárodnění. K tomu je v současnosti využíváno různých otevřených i skrytých forem politického a mediálního nátlaku, účelově zneužívajících nejen částečné lhostejnosti, ale díky desítkám let šíření lží, dezinformací a zamlčování pravdy, především značné neinformovanosti obyvatel těchto zemí. Za součást Čechizace v dnešní době lze pokládat bránění obnovy protiprávně zničené Moravskoslezské země i opakované odmítání uznání existence Moravského a Slezského národa.

Vážený pane Dohnale, jelikož bylo přijímání příspěvků do názorových sfér pozastaveno a z obrazovky zmizela Morava, přijměte prosím vyjádření přátel našeho Kruhu rodů Moravy a Slezska s tím, že naše stanovisko  přidáte k dalším vyjádřením a bude vaším prostřednictvím zasláno i na Český olympijský výbor. Přátelé Kruhu rodů Moravy a Slezska se v počtu 75 (každý zastupuje celou  jednu rodinu)  přidávají  k aktivitě Moravského srdce a žádají rozšíření státní hymny státu Česká republika – Česko, o druhou sloku slavnostní moravské písně Moravo, Moravo. Stávající slova státní hymny nemají charakter hymny celého státu, který tvoří podle Ústavy státu jak národ Čechů, tak národ Moravanů a Slezanů. Čechy jsou, tak jako Morava, jen jeden z národů tvořících stát.  V národě Čechů není domov nás Moravanů a Slezanů. Se změnou názvu státu mělo dojít i ke změně textu hymny pro potřeby a reprezentaci  státu. (kupř. ve státě Česko domov můj). Země Morava je druhá největší země ve státě Česká republika a jako taková nesmí být přehlížena.  Za přátele Kruhu Moravy a Slezska Jaroslava Grobcová