V sobotu se v Brně konal 14. ročník Dne za Moravu. Tradičního setkání příznivců Moravy, kterému přálo dobré počasí, se zúčastnilo přes 200 lidí. Akci na připomínku minulosti i současnosti Moravy organizovala Moravská národní obec. Zprávy z Moravy přinášejí fotoreportáž.

Účastníci se sešli v brzkém dopoledni na Moravském náměstí před kostelem sv. Tomáše a zároveň vedle známé sochy Jošta. Právě s Joštem Lucemburským se pojil následný pietní akt u jeho hrobu v kostele, který se konal na památku zvolení tohoto významného moravského markraběte římsko-německým králem. Po pietním aktu zazněly dojemné zpěvy sboru mužáků Hútek z Bánova a projevy pozvaných hostů.

Mezi projevy zaznělo zamyšlení starostky obce Dražůvky na Slovácku Kláry Čudrnákové. Ta zmínila slavnou minulost Moravy i křivdu, která se jí stala po roce 1948. Zároveň upozornila, že je třeba se zaměřit na budoucnost. „Dnešní sebevědomý Moravan však také ví, že minulost je sice velmi důležitá, ale budoucnost je ještě důležitější. Proto Moravané nechtějí neustále zbytečně vzpomínat na staré křivdy, které se naší zemi staly. To k ničemu nevede, jen ke špatné náladě. A tu oni nemají rádi, chtějí si z minulosti nechat to dobré, ze špatného se poučit a jít dá. (…)My na Moravě víme, že bez vlastní práce a úsilí není nikdy nic a že pokud chceme do rodných listů svých dětí v budoucnu vyplňovat kolonky: země narození – Morava, stát – Česká republika, je to jen v našich rukou,“ řekla.

Poté zazněl referát předsedy Moravské národní obce Jaroslava Krábka, ve kterém vyzdvihl myšlenku, že upozaďování Moravy bylo důsledkem především zápasu dvou nacionalismů, českého a německého, na jejím území, přičemž v soudobých podmínkách už Morava a „moravské“ získává přirozenou cestou zpět svůj prostor. Z „českého česneku“ se nenápadně stal „moravský česnek“ a podobně, komentoval situaci Krábek.

Svou zdravici připojil také místní farář, kancléř brněnské diecéze Mons. Jan Mráz.

Po krátkém programu opět před kostelem a výstřelu z děla historického 1. moravského pluku Kaiser se účastníci vydali na průvod středem města. Přešli od Moravského náměstí, přes Starou radnici, kde krátce zastavili, aby zde zazněla fanfára, až k Náměstí svobody. Tady probíhal závěrečný kulturní program, v rámci kterého vystoupila řada souborů. Mimo jiné i sbor Moravanů německého jazyka pod vedením Barbary Breindl. Na pódiu se také odehrálo předávání pamětních listů v rámci populární ankety Osobnost Moravy. Mezi oceněnými se objevil spisovatel a výtvarník Jiří Albrecht z Dačicka a několikanásobný mistr v nordic walkingu Janek Vajčner.

Celou akci provázela slovem zkušená moderátorka Karolina Antlová.

https://zpravyzmoravy.cz/obrazem-brnem-prosel-pruvod-priznivcu-moravy-fotoreportaz-ze-14-dne-za-moravu/