Do staré vladycké moravské rodiny Žerotínů se 15. září před 455 lety v Brandýse nad Orlicí narodil Karel, nejstarší syn Jana ze Žerotína a Marie, rozené Černohorské z Boskovic, později nazývaný starší ze Žerotína. Byl to politik, spisovatel a zároveň nejvýznamnější představitel moravské zemské politiky a moravského patriotismu. Zůstalo po něm mj. 21 kopiářů, do kterých se opisovaly jeho dopisy ( asi 8 000 dopisů ). Kopiáře zahrnují období od r. 1591 až po r.1636 a dopisy jsou psané česky, latinsky, německy, italsky a francouzsky.
Karel Starší ze Žerotína o Moravě, spis Apologie, rok 1606:
„Já jinak vpravdě hrubě zemi tuto miluji a srdečnou bolest nad zkázou a pádem jejím cítím. Bohu toužím a modlitbami mu ji často připomínaje, uléčení, napravení a vysvobození jejího věrně žádám “

zdroj: FB Radovan Vrtěl