Zrušením české dvorské kanceláře k 1. květnu 1749 vedlo k faktickému zrušení celku zemí Koruny české. Marie Terezie tím realizovala reformy, které posílily vídeňský centralismus, resp. sloučila naše země s rakouskými. I přes snahu v Praze vzniklého Svatováclavského výboru v revolučním roce 1848 (ovšem důrazně odmítnutou ze strany našeho zemského sněmu) a další aktivy vycházející zejména ze sílícího českého národní hnutí, nedošlo k obnově české Koruny. Moravské markrabství tedy zůstávalo samostatnou zemí v rámci habsburské monarchie. K podstatné změně mohlo dojít až v rámci revolučně vzniklé a zcentralizované Československé republiky.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa