Díky intenzivní a mnohaměsíční mediální podpoře je docela možné, že se Danuše Nerudová stane prezidentkou. Dojde tak k paradoxní situaci, kdy prezidentka a premiér budou z Moravy, dokonce z jejího hlavního města, ale pro obnovu naší vlasti nehnou ani prstem. Nastrčená figurka bez politických zkušeností a lokaj, který už ani neslouží Praze, ale Bruselu a Washingtonu.

Před budoucí argumentací o dvojici Moraváků řídící stát, lze oponovat příkladem z německých dějin. Jistý Vůdce pocházel z Rakouska, ovšem Horní a Dolní Rakousy nechal přejmenovat na Horní a Dolní Podunají…

TSK