My, kterým záleží na budoucnosti Moravy víme, že Morava vždy přirozeně byla samostatným územím. Tyto přirozené danosti jsou trvalé. Jako geografie Moravy, klima Moravy, spádovost Moravy, historie Moravy, kultura Moravy a našlo by se toho mnoho. I genetika mluví o tom, že Moravané se kulturně vyvíjeli odděleně od Čechů, že jsou samostatným etnikem, samostatným národem. O tom si můžete přečíst v následujícím přepisu části pořadu, která je tomu věnována, případně si podle odvolávky poslechnout originál a v případě druhé odvolávky článek v novinách.

Veškerá přirozenost svědčí pro samostatnou správu moravského území. Nepřirozenost její správy z území sousedních Čech vystupuje výrazně do popředí v nepopiratelných negativech.  Již sto let, ve větší či menší míře v různých obdobích, ale vždy výrazně, je brzděn rozvoj naší rodné země a vlasti Moravy. A přitom požadujeme jen zemské (spolkové) uspořádání. Které jsme měli po všechen čas až do doby historicky nedávné. Co tedy brání navrácení práv Moravě? Jen nevůle ze strany pražského mocenského centra. Ovšem hanba za to nespravedlivé jednání s Moravou padá na všechny Čechy z Čech. Protože oni jsou díky svým politickým zástupcům také odpovědni. Patří k etniku, které uzurpuje právo jiného etnika, které uzurpuje zemská práva významné evropské zemi Moravě.

Následuje přepis pořadu o genetických rozdílech a jejich důvodech. Drobné rozdíly díky občasné horší slyšitelnosti apod. v textu najdete:

https://www.facebook.com/tomas.skoumal.792/videos/1575409822558405/UzpfSTEwMDAwNTgwMzg5MjA0MTo5NzY3NzEyNjkxOTI5OTQ/

Moderátorka k hostu pořadu: Já si vzpomínám na jeden článek, který tuším vyšel už někdy v květnu (2009) a pojednával o jednom výzkumu, na kterém jste se také podílel. Ten článek se tehdy jmenoval Geny pivní, geny vinné a pojednával o rozdílné DNA mezi Čechy a Moravany. (https://www.lidovky.cz/geny-pivni-geny-vinne-0tl-/noviny.aspx?c=A090528_000111_ln_noviny_sko&klic=231757&mes=090528_0) A já jsem teď trochu odskočila od té prasečí chřipky. Mě by zajímalo, jestli jsme skutečně tak jiní my, co jsme z Moravy od těch, kteří jsou třeba ze středních Čech, jako František (nejspíš křestní jméno hosta).

Host: No, tak samozřejmě, ty rozdíly tam jsou. Ono je důležité si uvědomit, že to co platí třeba pro celý soubor, pro celou tu populaci, tak nemusí platit pro toho jednoho daného konkrétního jedince. To je úplně jiná záležitost. Pochopitelně mediálně je to atraktivní, takže novináři, a to já připouštím, my jsme pro to taky dali podnět tohleto popularizovat. Ale v zásadě platí, že mírné, ale velmi mírné rozdíly jsou. A ty jsou především dány tím, že naše historické země byly kolonizovány ze dvou směrů na když si představíme Evropu vlastně v té době jako Amazonii – vlastně byla to neprostupná džungle, samozřejmě nikoli tropická ale středního pásma, tak většina těch původních obyvatel – to byly řádově stovky, tak ti vlastně kolonizovali Evropu proti proudu velkých řek. V našem případě, třeba v případě Moravy je to Dunaj a přítok Moravy a samozřejmě Čechy potom byly buď po Labi, nebo tedy přes Polsko kolonizovány. A to mírný dopad má. Nicméně podrobnější jsou studie, které třeba dělala firma Genomac nebo National Geographic. Je celosvětový projekt National Geographic a ten ukazuje, že ty populace jsou homogenní a vlastně záleží především odkud přišli naši prapředci. Když ustupoval ledovec po ústupu doby ledové,  tak z toho Iberského poloostrova anebo z toho tzv. Balkánského útočiště (refugia) – kam se lidé stáhli když se zalednila Evropa, tak začali lidé zpátky kolonizovat ta daná území. A teď poslední poznámka. To bylo třeba stotisíc lidí. A z nich potom vějířovitě se vlastně vyvinula naše současná populace. Takže my máme charakteristiku těch původních kolonistů.

Moderátorka: Aha, ale ty rozdíly se stírají, protože lidé se stěhují do měst

Host: Stírají, ale právě přesto tam jsou.

Moderátorka: Třeba mezi jednotlivými okresy na Moravě byste byli schopni najít rozdíly?

Host: To záleží na úrovni rozlišení, je to poměrně náročné finančně. Ale já si troufám říct, že bychom mohli najít a například to studie firmy Genomac prokázala, dejme tomu že obyvatelé Plzeňska jsou bližší Bavorsku, což je logické, než dejme tomu v rámci jedné země s lidem z Valašska nebo ze Zlína. To je logické. Ona totiž také Českomoravská vrchovina až do nedávné doby byl poměrně neprostupný hvozd a ta výměna byla malá a nezapomeňte, že bylo nevolnictví, lidé se nemohli moc stěhovat až do doby josefínské, takže se lidi brali z jedné vesnice nebo ob vesnici a tak dál, takže jsou určité krajové zvyklosti, ale ty už se teď smazávají.

Věra Hejtmánková, signatářka deklarace moravského národa