Při příštím sčítání lidu v roce 2021 budou statistici usilovat o to, aby co nejvíc lidí vyplnilo formuláře on-line.  Zkrátí se i sčítací formulář a ubude v něm otázek. Počítá s tím návrh zákona, který ČSÚ připravil. ČSÚ data úřadů maximálně využije. Obyvatelé tak už nebudou vyplňovat domovní list a polovinu bytového listu. Díky menšímu počtu formulářů by se měly snížit i náklady. Při minulém sčítání vypisovali lidé ve sčítacím formuláři 47 údajů, v roce 2021 jich má být jen 20.

Pro nás Moravany je důležité, že se u obyvatel České republiky bude zjišťovat národnost. To pro nás už nyní představuje velkou výzvu k intenzivní práci na osvětě především mezi obyvateli Moravy, aby si uvědomili, proč by si měli zapsat do sčítacích archů národnost moravskou. Na rozdíl od minulého sčítání nebude možné zapsat do kolonky mateřský jazyk – jazyk moravský. Mateřský jazyk obdobně jako např. náboženská víra nebude zjišťována.

Uvádíme část věcného zákona o sčítání lidu v roce 2021.