V sobotu 11.2.2017 se uskutečnilo v Brně I. veřejné setkání mluvčích Moravské národní iniciativy. Setkání se kromě Zdeňka Koudelky a Pavla Dohnala zúčastnilo 9 regionálních  mluvčích a další signatáři Deklarace moravského národa jako hosté.

V úvodu setkání zhodnotil Pavel Dohnal necelé dva měsíce působení Moravské národní iniciativy při šíření informací o Deklaraci moravského národa mezi veřejností. V druhé části setkání byly diskutovány návrhy dalšího postupu při šíření Deklarace. Kromě jiného pro upřesnění cílů Moravské národní iniciativy budou rozšířeny webové stránky o sekci odpovědi na dotazy. Na webových stránkách budou nově uvedeny kontakty na regionální mluvčí a také v sekci podpora bude uvedeno číslo transparentního účtu, na které bude možné posílat sponzorské dary, určené pro šíření Deklarace moravského národa (letáky, plakáty, inzerce, petiční stánky apod.). Na základě dosavadních zkušeností z reakcí starostů bude také upraven text a smysl oslovovacího dopisu pro další starosty.