Mluvčí Moravské národní iniciativy Pavel Dohnal se dnes sešel v Rosicích se starosty Mikroregionu Kahan (okres Brno venkov) na jejich pravidelném zasedání. Seznámil je s důvody vzniku Moravské národní iniciativy a s cíli iniciativy, které jsou formulovány v Deklaraci moravského národa. Požádal je také o podporu především formou zveřejnění informací o Deklaraci ve zpravodajích jejich měst a obcí. V závěru svého příspěvku odpověděl na otázky některých starostů.

Setkání se starosty mikroregionu zorganizoval regionální mluvčí Moravské národní iniciativy Jan Procházka ve spolupráci s předsedou Správního výboru mikroregionu RNDr. Petrem Pospíšilem, starostou Zastávky.

Mikroregion Kahan vznikl v roce 2000 jako svazek obcí Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka a Zbýšov. V roce 2008 se rozšířil o obce Kratochvilka, Újezd u Rosic, Tetčice, Říčany, městys Ostrovačice a město Rosice. Jak již jeho název napovídá, hornická činnost výrazně ovlivnila život zdejších obyvatel. Do zastavení těžby v roce 1992 se zde rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír. Patřil sice k nejmenším v České republice, zato černé uhlí bylo nejkvalitnější. Slávu hornictví dnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy, zachovalé těžní věže bývalých dolů Simson a Jindřich II, expozice Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově a expozice hornictví v Oslavanech.