K vydání slovenské známky ke 1150 výročí schválení slovanského liturgického jazyka

Mohli bychom z takového počinu mít velkou radost. Ale ta v podobných případech bývá kalena skutečnostmi, že Slovensko se už dlouho tváří, že se nejedná o společnou historii z doby ranně středověkého moravského státu, ale pouze o jejich historii. A z české strany máme zase naopak výrazné pomíjení tohoto pro nás zásadního historického údobí. Údobí existence výše uvedeného státu, našeho nejstaršího státního útvaru Staré a Velké Moravy. Státu, díky kterému naše (a nejen naše) státnost vůbec mohla vzniknout a pokračovat až do dnešních dnů.

Morava je dnes sražená na kolena tak, že to v její historii nemá obdoby. Oficiálně jako země vůbec neexistuje. Nemá žádný status, žádnou oficiální instituci, aby mohla pozvednout hlas k vlastní obraně a poukázat na nevyváženost obou silně šovinistických postojů, tak hrubě zkreslujících historickou skutečnost, potvrzovanou původními prameny.

Dnes jen moravští patrioti, řadoví občané, ať už jako jednotlivci, nebo jako členové promoravských uskupení, brání Moravu. Poukazují na nutnost obnovení zemských práv nejen Moravy, ale i ostatních zemí, ze kterých se náš stát skládá. Tato práva byla zrušena bezdůvodně a nespravedlivě – proti vůli moravského lidu – který se nejsilněji za obranu zemských práv postavil. Jak často jsou oficiálními místy snahy moravských patriotů znevažovány, jak je veřejné mínění úmyslně manipulováno k odmítnutí obnovení zemských, přirozených práv. Jak jsou manipulace promyšleně cíleny tak, aby i Moravané samotní přestali o svá práva usilovat!

Moravským patriotům dnes patří úcta a čest za neúnavnou, obětavou obranu rodné země a vlasti Moravy, stejně jako patří a patřila našim statečným předkům, kteří ji bránili po více než tisíc let ! Přidejme se k moravským patriotům a všemožně je podpořme ! Jde přece o našu Moravu !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa