Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané! Dovolte mi, jako již tradičně každý rok, abych všem členům a příznivcům Moravské národní obce (MNO) poděkoval za vše, co pro Moravu a MNO v uplynulém roce vykonali.

Bohužel, i uplynulý rok, především jeho první část, byl poznamenán opatřeními proti šíření koronavirové infekce, což nám velmi ztěžovalo naši práci. Následující energetická krize a propuknutí války na Ukrajině, však mnohým z nás natolik učinilo vlastní pracovní a osobní život složitým, že utrpěla i činnost MNO. Přesto se podařilo realizovat většinu plánovaných akcí a iniciativ. Výjimkou byla výroční členská schůze, jejíž plánovaný podzimní termín byl po dohodě členů grémia a předsedů většiny místních sdružení přesunut na jaro. Podobně nedořešenou oblastí naší činnosti zůstává i nadále propagace. Přestože máme spoustu úspěchů, veřejných aktivit a iniciativ, nedokážeme je tzv. prodat, aby se o nich dověděla i široká veřejnost.

Lídrem našich iniciativ tak zůstává „Vlajková iniciativa“, jejíž dlouhodobé dopady přinášejí ovoce. Moravskou vlajku, jako symbol obnovy moravské společnosti, je nejen možné vidět prakticky při všech politických a sportovních akcích a příležitostech, ale její význam si začali uvědomovat i mnozí politici. Vznikla proto iniciativa, kterou zaštiťuje bývalý předseda parlamentu ČR Radek Vondráček s podporou některých osobností moravského hnutí. Ta usiluje o legalizaci zemských symbolů parlamentem ČR. To je ta cesta, kterou Moravská národní obec považuje za správnou. Našimi silami na Moravě vytvořit takové prostředí a atmosféru, aby sami politici museli adekvátně reagovat. Stálou oblibu si udržuje iniciativa „Osobnost Moravy“, jak mezi účastníky, tak mezi příznivci. Den za Moravu si bez předávání cen vítězům této ankety, již nedovedeme představit. Úspěšná je i iniciativa „Vracíme Moravu do škol“. V jejím rámci vydaná učebnice pro II. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií „Morava do roku 1860“, se dobře prodává. Její rozšíření do škol, pro neplnění závazků profesionálních prodejců, však poněkud vázne. To ovlivňuje i rozhodnutí o tisku druhého dílu, který je již téměř připraven. Pokračuje i iniciativa Vize pro prosperitu. Ukazuje se, že její záběr je velmi široký a obsah na vysoké odborné úrovni. To na druhou stranu zpomaluje její šíření, které si vyžádá roky další práce. Stálé místo mají v naší činnosti i další úspěšné akce v čele s „Dnem za Moravu“ v Brně. O nich je možné se dočíst na našich stránkách. Jako novinku pro příští rok jsme připravili „Výzvu všem Moravanům!“. Její text je v příloze tohoto článku.

V moravském hnutí nepokračoval dřívější vývoj. Dvě vedle sebe existují uskupení, PS Moravané a Moravské zemské hnutí, přes minulé kroky vedoucí ke spolupráci, po zahájení války na Ukrajině, zaujali k řešení této války dvě odlišná, nesmiřitelná stanoviska. Ta prakticky vylučují užší spolupráci. Tento střet se naštěstí vyhnul občanské oblasti. Moravská národní obec spolupracuje především se Společností pro Moravu a Slezsko, se kterou se vhodně doplňujeme. Aktivní je i několik dalších menších organizací. Bohužel Moravský kulatý stůl omezil svou aktivitu převážně na diskusní klub. Protože v rámci těchto diskuzí byla opakovaně a nepravdivě napadena činnost MNO, MNO stáhlo našeho zástupce z pozice „hosta“ MKS a nadále se setkání MKS nezúčastňuje. O podrobných důvodech tohoto kroku byli naši členové seznámeni v zápise z jednání grémia a společné rady MNO z. s.

Na závěr bych rád popřál všem našim členům a příznivcům i všem Moravanům do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů. Osobně věřím, že rok 2023 bude rokem, kdy bude ukončena nesmyslná válka na Ukrajině a na Moravě začneme zase normálně žít.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce