V poslední době stále více centrálních orgánů, organizací i medií oficiálně používá označení „Česko“ pro celý stát. Dochází tak k počešťování všeho, co bylo dosud moravské. Moravská města, řeky, hory i vše ostatní jsou nadále označovány jako „české“ a Morava je postupně vymazávána z jazyka i vědomí lidí. To vše se děje pod falešným tvrzením, že Česko znamená něco jiného než Čechy. Opak je pravdou. Pravidla českého jazyka hovoří jasně: “Vlastní jméno Čechy i jeho varianta Česko jsou odvozená od vlastního jména Čech a mají stejný slovní základ.“ Používat vlastní jméno Česko pro celý stát, je tedy stejné, jako používat jeho variantu Čechy, což též mnozí činí.

S takovouto situací se nesmíme smířit. V Praze se práva či spravedlnosti nedovoláme, to snad pochopili již všichni. Proto bojujme doma na Moravě. Žijeme v českomoravském prostoru, odmítejme tedy Česko (i Čechy) jako název pro celý stát a důsledně používejme v hovorovém i psaném projevu Českomoravsko a Českomoravský. Zdůrazňujeme, že nejde o hledání nového oficiálního názvu pro tento stát, od toho jsme velmi vzdáleni, ale pouze reakci na nesprávné používání vlastního jména Česko (Čechy). Výhodou je, že název Českomoravský je běžně používaný a zažitý pro označení různých institucí celé republiky (ČM – odborový svaz, myslivecký svaz, kynologický svaz, ČM komory, ČM hypoteční a realitní společnosti, banky, firmy atd. atd.). Jsou jich desítky. Navíc vzorem nám může být velmi podobný název Československo, který všichni ve světě i u nás přijímali. Našim cílem je, aby si lidé uvědomili, že Morava a Moravané jsou stále zde. To platí i pro obyvatele Čech. Budeme-li dostatečně vytrvalí, brzy si této iniciativy všimnou novináři a může být otevřena veřejná diskuze.

31. 12. 2022

Ing. Jaroslav Krábek

Moravská národní obec z. s.