Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážení Moravané! Dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Součas­ně bych velmi rád poděkoval všem našim členům a příznivcům za vše, co pro Moravu a Moravskou národní obec v uplynulém roce vykonali. V minulém roce pokračoval celosvětový vývoj, započatý již dříve, který přináší dynamické změny a překvapivá řešení. Ne vše ale musí být nutně negativní, jak nám často podsouvají média a tvrdí mnozí představitelé našeho i evropského establishmentu. Pro ně jakákoliv změna znamená ohrožení vlastních pozic, na které si již zvykli a které nechtějí opustit. Každá změna přináší nejistotu, ale také šanci na zlepšení.

Příkladem může být hysterie, která se strhla kolem vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Mnozí politi­ci i média se chovali, jako by šlo málem o konec demokracie v USA. Stačí si však vzpomenout na vítězství Ronalda Rea­gana v roce 1980. Také on byl znevažován a odmítán mnohými politiky Evropy a dnes je považován za jednoho z nej­úspěšnějších prezidentů USA. Snažme se proto, v přicházejících událostech a změnách, hledat to pozitivní a inspirativní pro naše cíle.

Za výsledky práce Moravské národní obce se nemusíme stydět. Vlajková iniciativa je již brána jako běžná součást života a s jejími dopady se můžeme setkávat neustále. Téměř na všech velkých sportovních a lidových shromážděních jsou vidět moravské vlajky. Lidé je používají při mnohých příležitostech a jsou na ně hrdí. Moravská vlajka se stává součástí běžného života Moravy a symbolem obnovy moravské společnosti.

Velmi úspěšně se rozběhla nová iniciativa Moravské národní obce: „Osobnost Moravy“. Složení nominovaných i sama skutečnost, že nikdo z nich neodmítl nominaci, svědčí o výrazném posunu ve společenském vnímání moravského hnutí i samotné Moravské národní obce. Své pevné místo mají v naší činnosti i mnohé další významné a úspěšné akce, jakým jsou například: Moravský den v Olomouci, Den za Moravu v Brně a mnohé další menší akce. To vše přivádí do našich řad nové členy a rozšiřuje i počet místních sdružení. Je normální, že někteří i členství po čase ukončují, většinou z rodinných či pracovních důvodů. V drtivé většině však zůstávají v řadách našich příznivců a v kontaktu s námi. Za to, co pro Mo­ravskou národní obec a moravské hnutí odvedli, jim patří rovněž poděkování.

Konec roku přinesl i vznik nezávislé moravské národní iniciativy, která přijala ‘Deklaraci moravského národa 2016′. V ní požaduje mj. novelizaci zákona 273/2001 Sb. s definicí občanů moravské národnosti, vedle české národnosti, jako většinové národní společenství České republiky a umožnění vzniku politicky autonomní Moravské země. Že jde o inicia­tivu významnou, svědčí zvolení mluvčí, jimiž se stali: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a Ing. Pavel Dohnal. Moravská národní obec bude jistě tuto iniciativu intenzivně podporovat.
Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce

převzato z www.zamoravu.eu 30.12.2016

Ing. Jaroslav Krábek,
předseda Moravské národní obce