SNIŽOVÁNÍ VÝZNAMU MORAVY A MORAVANŮ VE VŠECH SFÉRÁCH ŽIVOTA SPOLEČNOSTI JE OFICIÁLNÍ POLITIKA „NAŠEHO“ STÁTU !

Na českých mýtech, pověstech a bajkách (převzatých bůhvíodkud, vypadá to, že některé pravděpodobně pocházejí i ze starších, ústně tradovaných příběhů moravských,) se PRÝ „DÁ STAVĚT“. To se zřejmě domnívali archeologové z Čech, když na jednom odborném celorepublikovém setkání začali dávat české mýtické panovníky na roveň skutečným, historickým panovníkům moravským. Teprve rázné napomenutí a ohrazení se z moravské strany je naráz postavilo na tvrdou zem historické reality.

To jsou však vzácné momenty, kdy Morava a Moravané jsou v situaci, kdy se mohou bránit.

Většinou se pročesky šovinisticky podávané dějiny našich zemí linou z centralizovaných médií a jakákoli obrana se míjí účinkem, Můžete psát stížnosti třeba každý den, můžete být v právu a mít stokrát pravdu, dovolání a náprava ani po několika desetiletích po Listopadu – NIKDE !

Naopak se asimilační pročeský tlak na Moravu a Moravany stále více stupňuje. Už nemáme jen Českou republiku, název zcela nevhodný, převzatý z normalizačního v době, kdy se mohl uplatnit název Českomoravská republika, odpovídající více ústavě, skutečnému stavu a který by byl i důstojným nástupcem oblíbeného a zažitého názvu Československá republika, po odchodu Slovenska ze společného státu.

Dnes, v naprostém rozporu s historickou skutečností se již podařilo českým šovinistům prosadit jako název celého státu dva názvy, které vždy označovaly pouze Čechy bez Moravy. A to Česko a Čechii.

Směřuje snad oficiální protimoravská politika našeho státu k dalšímu kroku, kterým bude označení Čechy pro celou republiku? Je to možné?. Proto se nemůžeme léta dovolat, když upozorňujeme na toto nesprávné označování celé naší republiky ve veřejnoprávních médiích? Proto se ČR nebránila, když Polsko použilo název Čechy jako oficiální pojmenování celého našeho státu?

Mnozí moravští patrioti si myslí, že smyčka kolem hrdla Moravy a Moravanů je už tak utažená, že už to víc ani nejde. Ale pokud se rázně nepostavíme, čeká nás ještě mnoho hořkých dnů.

Nemohu nevzpomenout na starou mapu, kde celé území jak Čech, tak Moravy i se Slezskem a dokonce i se Slovenskem bylo označeno jako Čechy. Slovensko se tehdy ubránilo … A MY ?!