Vedení Jihomoravského kraje pohrdá příslušníky moravské národnosti

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 21. 9. 2017 zamítlo návrh na doplnění Výboru pro národnostní menšiny o příslušníka moravské národnosti. Vedení Jihomoravského kraje pohrdá vlastními občany, kdy moravská národnost je druhou největší národností v Jihomoravském kraji a přihlásilo se k ní přes 21% obyvatel. Vedení Jihomoravského kraje kašle na ústavně garantovanou rovnost příslušníků národnostních menšin a dopustilo se diskriminace. Pro vedení Jihomoravského kraje jsou všechny jiné národnosti přednější než národnost moravská.