Další kus brněnského podzemí se od 1. října otevřel veřejnosti. Takzvaný jihozápadní bastion, mohutný výběžek hradeb Špilberku, ve svých útrobách skrývá působivý labyrint chodeb a komor. Ty sloužily obráncům Brna, když město v roce 1645 bez úspěchu obléhala švédská přesila. V dnešním obnoveném bastionu návštěvníci uvidí původní fragmenty obranného systému a projdou se doslova po stopách dávných statečných vojáků. Muzeum města Brna nově zařazuje prohlídku jihozápadního bastionu na hradě Špilberku mezi pravidelné prohlídkové okruhy, vedle prohlídky kasemat nebo Chrámu kamene, bývalých vodojemů.

Jihozápadní bastion sehrál důležitou roli při švédském obléhání. Od západu totiž hrad Špilberk, tehdy přesněji pevnost, čelil obřímu náporu Švédů. Byl postaven narychlo během dvou let, nejdůležitější úpravy při jeho dokončování vznikly z rozkazů slavného Raduita de Souches, velitele obrany Brna. Uvnitř bastionu se nacházel důmyslný systém zdí, chodeb, a hlavně náslechových komor, v nichž obránci poslouchali, zda Švédové odpalují miny. Diagonální výběžek ve tvaru hrotu z kamenného zdiva a vnější výztuží z cihel dával vojákům velkoryse široký prostor, odkud mohli čelit švédským dělostřelcům i minérům.

Zatímco u vzniku jihozápadního bastionu stály rozkazy Raduita de Souches, u jeho zkázy stál rozkaz jiného francouzského velikána. Roku 1809 jej nechal Napoleon při svém posledním vítězném tažení odstřelit. Před 15 lety byl bastion na dochovaných základech obnoven, přestože Brno tehdy neočekávalo žádný švédský útok. Kromě prohlídkové trasy se dnes v bastionu ukrývají také depozitáře Muzea města Brna.

„Zvonění na Petrově zná každý Brňan, obrana města proti vojsku generála Torstensona by se přitom neobešla bez jihozápadního bastionu. Právě ten zajistil nedobytnost Špilberku, a tím i celého Brna. Toto významné místo historie našeho města proto chceme veřejnosti představit na pravidelných komentovaných prohlídkách,“ vysvětluje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Jihozápadní bastion podle něj rozšíří nabídku proslulého brněnského podzemí. Z něj si už mohou návštěvníci na Špilberku prohlédnout kasematy, Chrám kamene, lapidárium v bývalých vodojemech, rozhlednu a od 1. 4. 2022 se chystá úplně nový okruh hradem, jehož obsah i trasa bude velkým překvapením.

Nový prohlídkový okruh jihozápadním bastionem je přístupný každý otevírací den vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin. Vstupenky je možné zakoupit na místě i online.

https://www.centrumnews.cz/%C5%A1pilberk-m%C3%A1-novou-prohl%C3%ADdkovou-trasu-labyrint-uvnit%C5%99-hradeb-z-dob-%C5%A1v%C3%A9dsk%C3%A9ho-obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD?fbclid=IwAR30ToslmX_wxrZGGvENlLmZ2cTd5xpr0YOUo9KYf69RQE8-UBpI666jNK8