Společnost pro Moravu a Slezsko stála na počátku snah o obnovu zemské samosprávy v roce 1968. Vrchol jejích aktivit přišel na počátku 90. let, kdy se zdálo obnovení samosprávných zemí na dosah ruky. Po zklamání z následného vývoje fungovala v udržovacím režimu. Teď zvolila nové vedení, které chce oživit její činnost.

Psal se 20. květen roku 1968, když byla založena Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS). V době uvolněnějších poměrů se začal na Moravě ozývat požadavek návratu zemské autonomie, kterou zrušil komunistický režim v roce 1949. Obnovená samospráva Moravy a Slezska měla také vyřešit stále napjatější vztahy mezi západní a slovenskou částí Československého státu. V srpnu téhož roku SMS registrovala přibližně 200.000 členů. Vydala několik prohlášení a aktivně vystupovala ve prospěch nového uspořádání Československa, které mělo spočívat v trojfederaci Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska. Srpnová invaze však všechny snahy zmařila a samotná SMS byla následně zlikvidována normalizačním režimem.

Nová kapitola SMS se začala psát po Listopadu 1989, kdy obnovila svou činnost pod vedením vůdčí osobnosti Boleslava Bárty. Záhy se přeměnila v politické hnutí s názvem Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS). V prvních svobodných volbách zaznamenala velký úspěch, když se stala třetí nejsilnější politickou silou v západní části Československa. V několika okresech na Moravě byla dokonce úspěšnější než Občanské fórum. Následující vývoj, zejména rozpad společného československého státu, však myšlenkám na trojfederaci a zemskou autonomii nepřál. Boleslav Bárta tragicky zahynul při jednom z nesčetných jednání o řešení uspořádání státu. HSD-SMS postupně ztrácela voličskou podporu. V roce 1994 došlo k transformaci na Českomoravskou stranu středu. Tento pokus o oživení původních snah však zcela neuspěl. Mezitím se v roce 1992 Společnost pro Moravu a Slezsko nadále osamostatnila jako nestranické občanské sdružení a s Hnutím za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska jen volně spolupracovala. V následujících letech podporovala společenské aktivity připomínající svébytnost Moravy a Slezska. Dlouhou dobu přitom fungovala v udržovacím režimu, kdy bylo hlavním cílem udržet kontinuitu a odkaz organizace, která stála na počátku moravských snah.

Ke změně došlo až na společném setkání členů SMS, které se konalo ve čtvrtek. Přítomní zvolili nové vedení, které vyjádřilo ambici výrazně oživit aktivitu. Nový předseda Společnosti archeolog a občanský aktivista Ondřej Mlejnek, známý díky vyznačení zemské hranice mezi Moravou a Čechami na silnicích, se chce zaměřit na rozvíjení konkrétních aktivit, které povedou k vyvolání společenské diskuze o aktuálním postavení Moravy a Slezska, v kulturních i politických souvislostech. Podle něj je třeba začít hledat budoucí řešení současného stavu, který považuje za negativní. “Budeme aktivnější. SMS chceme vést projektovým způsobem, to znamená zaměřovat se na konkrétní aktivity a jejich vyhodnocení. Do naší organizace bychom chtěli opět přilákat intelektuální elity Moravy a Slezska, které se zapojily do samosprávných snah v roce 1968 i na začátku 90. let,” popsal svou vizi Mlejnek. “Konkrétní projekty brzy představíme. Na problematiku postavení Moravy a Slezska budeme upozorňovat inovativními akcemi, kterými oslovíme širokou veřejnost.

Jedním z prvních projektů, za kterým stojí nové vedení, je iniciativa Morava není v Čechách. Jejímž cílem je upozornit na skutečnost, že Morava není součástí Čech, ačkoliv to tak bývá někdy mylně uváděno. Vznikla nová webová stránka, pomocí které mohou lidé na takové případy upozornit. Prvním místopředsedou byl zvolen politolog a historik Petr Konečný, řadovým místopředsedou je Vojtěch Říha působící v technickém oboru. “Vnímám pozitivní trend rostoucího zájmu o otázky spojené s postavením Moravy a Slezska, územněsprávním členění tohoto státu a potřebou jeho decentralizace. Dokumentovat to lze například na pozitivní reakci velkého množství lidí na silniční vyznačení zemské hranice mezi Moravou a Čechami. Takové akce a iniciativy podporujeme, budeme je aktivně rozvíjet,” uvedl 1. místopředseda Petr Konečný.

Nové vedení chce nejen spolupracovat s dalšími podobně zaměřenými organizacemi, ale také oslovit širokou veřejnost na celé Moravě a ve Slezsku a zapojit ji do svých aktivit. “Nechceme být uzavřená skupina. Se zájemci o tato témata budeme udržovat kontakt a informovat je o aktuálním dění, s aktivními lidmi ochotnými přiložit ruku k dílu navážeme úzkou spolupráci,” doplnil Konečný.

zdroj: www.zpravyzmoravy.cz