Dobrý den.

Píši Vám sice 1.dubna, ale opravdu text mé stížnost není apríl…!!! Velice jsem si oblíbil veškeré Vaše stanice a jejich pestrý, líbivý a poutavý program. V poslední době mě ovšem, abych to řekl slušně, velice zlobí to, že zcela přehlížíte oblastí historických zemí Moravy a Slezska….!!! Že, i když se hovoří o občanech z území Moravy a Slezska, tak o nich hovoříte, že jsou to „Češi“…!!! Jakým právem si vůbec můžete dovolit hovořit o občanech České republiky, kteří žijí, že jsou to „Češi“…??? Vždyť to hraničí s porušením Ústavy České republiky, kde je v textu uvedeno: „Občané České republiky z Čech, Moravy a Slezska…“ Z toho logicky vyplývá, že na území Čech žije národ Čechů, na území Moravy žije národ Moravanů a na území Slezska žije národ Slezanů…!!! Každý občan má dle Listiny základních práv a svobod, které jsou nedílnou součástí Ústavy České republiky, zaručeno, že má právo se hlásit k jakémukoliv národu a národnostní menšině…!!! Já sú hrdý Valach, Beskyd, z pod Radhošťa, od Radegasta, tedy z Moravy a sú Moravan…!!! Slušně řečeno, dnes jsem byl velice rozhořčen, když moderátor mého oblíbeného pořadu Máme rádi Česko, Libor Bouček uvedl na začátku vysílání slovy ohledně „českých“ velikánů a hovořil o lékaři, který se narodil v Brně, roce 1816 a našel způsob, jak léčit svrab. Bohužel jméno tohoto lékaře jsem nezaregistroval. Pro Vás jistě nebude problém si jeho jméno dohledat ve Vašem archívu. Datum vysílání 1.4.2023 – pořad Máme rádi Česko. Uvědomujete si, že v roce 1816, kdy se tento lékař narodil neměla Morava nic společného s územím Čech…??? !!! ??? Pouze obě historické země byly společně součástí Rakousko – Uherské monarchie…!!! Když panovník – mocnář – monarcha hovořil ke svým poddaným, tak je oslovoval: „Mým národům…“ Oslovoval samostatně všechny země a jejich národy, které byly součástí Rakousko – Uherské monarchie…!!! Tudíž hovořil samostatně k českému národu, který žil v Čechách a samostatně hovořil k moravskému národu, který žil a stále žije na území Moravy…!!! Tato historická fakta lze podložit i tím, že na státním znaku – erbu Rakousko – Uherské monarchie je samostatně zvěčněn český dvouocasý český lev 🦁 a samostatně ORLICE 🦅 Moravy…!!! Veškeré historické země, které byly součástí Rakousko – Uherské monarchie měly vlastní samosprávu země a určitou autonomii…!!! A k územím historických národů byly tedy logicky vázaný národy, které na jejich územích žili…!!! Tedy v Čechách žil a stále žije národ Čechů a na území Moravy žil a žije národ Moravanů…!!! Tento velikán a lékař o kterém hovořil Libor Bouček, se narodil v Brně…!!!Není mi známo, že by Brno bylo kdykoliv v historii součástí Čech…!!! Alespoň mě na druhém stupni základní školy v hodinách zeměpisu a dějepisu učili, že Brno je součástí historického území Moravy a pokud se nemýlím, tak i v současné době leží na Moravě…!!! Nebo se snad něco změnilo o čem nevím…??? 🤔🤔🤔 Pokud mám pravdu, a já ji mám, tak tvůrci pořadu Máme rádi Česko a moderátor tohoto pořadu Libor Bouček, uvádějí pěkný blábol a společně spáchali „faul“ na hrdém moravském národu…!!! Uvědomte si, že až do 1.1.1949, kdy tolik nenávidění komunisté zrušili samosprávu historických zemí Moravy a Slezska, které nám příslušela po celá dlouhá staletí, se v rodných listech na Moravě uváděla národnost moravská a ve Slezsku se v rodných listech uváděla národnost slezská…!!! Takový významný spisovatel, jakým byl Bohumil Hrabal, měl v rodném listě uvedenu moravskou národnost, protože se narodil v Brně – Morava – nebyl tedy „Čech“, totéž se týká i velice slavného sportovce Emila Zátopka , který se narodil v Kopřivnici – Morava, totéž se týká i Jiřího Rašky, který vybojoval první zlatou medaili ze zimních olympijských her, a to v roce 1968, narodil se ve Frenštátě pod Radhoštěm, na Valašsku a to leží na Moravě…!!! A takových případů bych mohl uvádět daleko více, kdy neprávem, nejen Vaše TV i ostatní média neprávem označujete rodilé Moravany a Slezany, „Čechy“…!!! A nás to uráží…!!! My Vám také neoznačujeme Věru Čáslavskou za „Moravanku“ a Jardu Jágra za „Moravana“…!!! Vám Čechům by se to jistě také nelíbilo…!!! A my Moravané a Slezané, bychom si to nikdy nedovolili…!!! Žádám Vás jménem všech Moravanů a Slezanů, ať zanecháte českého nacionalismu a šovinismu vůči Moravě a Slezsku…!!! Ať zanecháte snahy vymazat z povědomí občanů České republiky fakt, že na území České republiky žijí tři historické národy Češi, Moravané a Slezané…!!! Tisíce let na stávajícím území žije národ Moravanů a Slezanů…!!! Nikdy se Vám nepodaří dosáhnout toho, abyste vymazali národ Moravanů a Slezanů…!!! My budeme bojovat za svá práva a své právo na sebeurčení a národní identitu…!!! Nikdy, opravdu nikdy se Vám nepodaří z nás Moravanů a Slezanů, z nás udělat ‚Čechy“…!!! Berte to na vědomí a vyzývám Vás k nápravě vymazávání mozků Občanů České republiky, že jsou všichni „Češi“…!!! Ne, opravdu nejsou všichni „Češi“…!!! Na území České republiky žije také národ Moravanů a Slezanů…!!! Požaduji v dalším vysílání pořadu Máme rádi Česko, omluvu od jejich tvůrců a moderátora pořadu Libora Boučka…!!!

Hezký den Vám přeje Vás rozhořčený divák, hrdý Moravan Aleš Vozník