Vážení příznivci, Moravanky a Moravané, dnes vám chceme připomenout 130. výročí narození rodáka z obce Chrudichromy na Boskovicku, moravského učitele, spisovatele, publicistu, historika, představitele moravsko-slezské zemské autonomie a politického vězně, pana FRANTIŠKA LOUBALA (3. dubna 1893 – 17. prosince 1950).

zásadové povaze se stal nepohodlným jak pro nacisty, tak pro komunistický režim. Od 1. 9. 1939 do 8. 11. 1940 byl nacisty vězněn na brněnském Špilberku a následně dokonce v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Vše přežil a po válce začal pracovat coby kantor v Brně-Židenicích, v Přerově a pak opět v Brně. Od 12. května 1945 do 31. července 1946 zastával post předsedy Moravskoslezského zemského výboru (tato funkce byla náhradou za úmyslně zrušený post zemského prezidenta). Po komunistickém puči v únoru roku 1948 byl František Loubal dva roky vězněn v Jáchymově. Mezi lety 1946 až1948 byl, spolu se svou ženou, členem Moravského kola spisovatelů. Jednalo se o sdružení moravským či slezským nářečím píšících spisovatelů. Spolek úspěšně působil mezi lety 1912 až 1948.

V publikaci uznávaného moravského historika docenta Jiřího Pernese, kterou vydalo v roce 2016 Moravské zemské muzeum pod názvem Moravští zemští prezidenti, se mimo jiné o působení Františka Loubala píše: „Jako předseda Zemského národního výboru vystupoval zcela jednoznačně jako moravský patriot, který hájil oprávněné zájmy své užší vlasti bez ohledu na problémy politické, osobní i jiné, které mu tento zásadový postup způsoboval.“

Sám František Loubal o sobě a svých zásadách řekl: „V zemských věcech hájíval jsem i tiskem zájmy celé země a všeho jeho obyvatelstva bez rozdílu politického, takže jsem byl i v Praze považován za typického Moravana, který na svou zem nedá dopustit…“

František Loubal byl v říjnu roku 1948 zatčen. Státní bezpečnost ho obvinila ze zapojení do ilegální činnosti protistátní skupiny Josef Poledník a spol. Následně byl odsouzen k ročnímu vězení. Bohužel, František Loubal se už své svobody nedočkal, když tento významný Moravan dne 17. prosince 1950 umírá na infarkt ve vězeňské nemocnici v Ústí nad Labem.

Dalo by se s klidným svědomím říci, že s odchodem Františka Loubala zanikla na dlouhý čas naděje, když byly rozmetány poslední střípky moravsko-slezské autonomie a svébytnosti. Jeho nástupci ve funkci předsedů Moravskoslezského zemského národního výboru František Píšek a Karel Svitavský již nebyli schopni a často ani ochotni nijak oponovat centru při hájení oprávněných potřeb a zájmů obyvatel Moravy a Slezska. Proto je důležité si tohoto vpravdě moravského politika připomínat a věnovat alespoň tichou vzpomínku. Moravané přece na své osobnosti nezapomínají!

Za Moravu!

Stanislav Blažek

místopředseda Moravské národní obce

Zdroj informací a fotografie: Moravští zemští prezidenti – Jiří Pernes

ZLOČINY NACISMU – Fotoalbum – Byl jsem číslem 7809 – 3 (estranky.cz)

František Loubal – Profil osobnosti (encyklopedie Brna.cz)