Stížnost na vyjadřování slovenského velvyslance v České republice

Komu: emb.prague@mzv.sk, info@mzv.sk

Dobrý den,

v sobotním vystoupení slovenského velvyslance v ČR, jednalo se o Slavnostní  shromáždění na Vítkově, bylo možné zaznamenat opakovaná nesprávná  vyjadřování   vůči ČR. Pan velvyslanec Peter Weiss použil následující:

a) (v přiloženém záznamu ČT24 v 18:22 min.) „…ako velvyslanec Slovenskej republiky v Čechách…“

b) (v přiloženém záznamu ČT24 v 19:23 min.) „…aby sa slovenština neztrácela v Čechách…“

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/11654591971-slavnostni-shromazdeni-k-99-vyroci-vzniku-ceskoslovenske-republiky/217411033431028/>

Mám tomu rozumět tak, že Slovensko má velvyslance jen pro Čechy? Pro Moravu tedy velvyslance nemá? A slovenský jazyk se může ztrácet na Moravě?  Je otřesné pokud nejvyšší zástupce Slováků na území ČR ani neví, že Česká republika je i na území Moravy (a zbytku Slezska). Zvláště když má Slovensko  přímo hranici s Moravou. Je to stejné, jako kdyby někdo tvrdil, že Uhry byly pouze záležitostí Maďarů.

S pozdravem

PhDr. Tomáš Skoumal

 

Stížnost na vyjadřování slovenského velvyslance v České republice

Komu: J.E. p. Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v České republice

Vážený pane velvyslanče,

domnívám se, že zastupuje-li někdo v České republice kterýkoliv cizí stát, měl by vědět, jaký je správný název našeho státu a patrně by měl také znát i základní údaje z jeho historie. Dovolte tedy, abych Vás poučil: Česká republika má ve velkém státním znaku vedle českého lva i moravskou orlici a slezskou orlici a Ústava České republiky začíná slovy „My, občané České republiky v Čechách na Moravě a ve Slezsku… “  Pokud člověk v postavení velvyslance cizího, a v tomto případě dokonce sousedního spřáteleného státu tato fakta nezná a při veřejných vystoupeních nam&iacut e;sto ob čanů celé České republiky oslovuje občany pouze jedné jeho části, v tomto případě Čechy, zatímco občany Moravy a Slezska ignoruje, je to od něj velmi nezdvořilé a nesvědčí to ani o vědomostech, jimiž by měl pro solidní výkon své funkce disponovat.

Pokud byste nevěděl, pane velvyslanče, co mám na mysli, reaguji tímto na Vaše vystoupení na Slavnostním shromáždění na Vítkově v Praze v sobotu 28.října t.r., jak bylo odvysíláno Českou televizí v pořadu <http://www.ceskatelevize.cz/porady/11654591971-slavnostni-shromazdeni-k-99-vyroci-vzniku-ceskoslovenske-republiky/217411033431028/>

S pozdravem

Dr. Jiří  K v a p i l