Pro moravské vlastence není nic nového, že se Češi snaží udusat cokoliv moravského. Např. na stránkách www.diskriminacemoravy.eu jsou doloženy příklady již od časů středověkých. Smutnou skutečností je fakt dobrovolné čechizace přímo z Moravy. Ukázkou může být výstava Století 1918 – 2018 v Olomouckém kraji, kterou vytvořilo Vlastivědné muzeum v Olomouci! V dřívějším hlavním městě Moravského markrabství je tedy oslavována existence kraje, ačkoliv před sto lety ani neexistoval. Na existenci naší země – Moravy – poukazuje pouze 1 z 6 map na jediném panelu ze 18, jenž tvoří výstavu!

Ovšem nedivím se až tolik. Kdysi jsem osobně zažil přednášející na místní Pedagogické fakultě Palackého univerzity, která v jednom z výkladu opakovaně použila větu „tady v Čechách“. Nechala toho, až po mém důrazném upozornění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa