Poslední zbytky okleštěné autonomie v podobě Moravskoslezské země zrušili komunisté k 1.1.1949 tím, že zrušili naše tradiční země a nahradili je kraji podřízenými Praze.

Federální shromáždění ČSFR přijalo dne 9.5.1990 usnesení:

„Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky považuje zrušení Země moravskoslezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti. Vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví…“

To se ale nestalo. „Praha“ přesto, že více než 630 000 občanů podepsalo petici za rehabilitaci Země Moravskoslezské, opět uzákonila staronové komunistické kraje. Křivda vůči Moravě a Moravanům nebyla dodnes napravena. Moravě autonomie vrácena nebyla. Boj za naše ukradená práva nekončí !

Věra Hejtmánková, sigbatářka Deklarace moravského národa