V úterý 21. listopadu 2017 bude v Moravském zemském muzeu slavnostně otevřena stálá expozice s názvem „Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století“, která mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události.

Deset tematických okruhu sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tématickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.

zdroj: http://www.mzm.cz/pripravujeme/