Su Moravan a křesťan. Ctím Svatého Václava jako muže bohabojného, jenž víru a lásku proměnil ve svém životě. Kéž by naši bratři Čechové z Čech měli takových mužů více a my Moravané nalézali pro nás dobré příklady. Moravané a Češi by pak žili ve společném státě ve větší vzájemné jednotě. Ve svatováclavském chorálu se zpívá. „Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste, eleison“.
Svatý Václav kníže Čech, nikoliv Moravy a Slezska Češi mají svého patrona Svatého Václava a další světce, na které mohou být právem hrdi. Raduji se spolu s Čechy, že mají ke komu se obracet a hledat vzor pro život.

Co mně osobně vadí je, že v dnešní době politika negativně zasahuje do všech oblastí našeho života. Sport, kultura, média a dokonce už i náboženské výročí slouží nikoliv občanům k zamyšlení, ale česko (pražským)-politickým zájmovým skupinám, které pomocí médií dokonale ovládají a manipulují s občany. Lež je vydávána za obecnou pravdu a tato lež je denně tisíckrát opakována.

Ale zpět ke Svatému Václavovi, který je patronem české země. Média, politici a někteří česky nacionalisticky zaměření kněží lidem v naší moravské zemi lžou, že je též patron země Moravy … NENÍ A NIKDY NEBYL. Z úcty k tomuto světci je Svátému Václavovi u nás na Moravě zasvěceno několik chrámů. To ale neznamená, že je patronem země Moravy. Mnoho jiných chrámů a kostelů je zasvěceno dalším světcům nejvíce Bohorodičce Panně Marii. Stejně tak patroni země Moravy Svatý Cyril a Metoděj mají chrámy zasvěcené v Čechách, ale nejsou to patroni Čech. Z pohledu křesťana Moravana je třeba si vážit každého člověka, který bez rozdílu k jaké národnosti nebo zemi se hlásí, se rozhodl žít podle evangelia a následuje Ježíše Krista.

V den české státnosti se projevuje enormní snaha českých nacionalistů vnutit občanům ČR a jejich zemím Čechy, Morava, Slezsko jednu hrdost a jednu historii. To ale musíme jako Moravané jednoznačně odmítnout.

Země Morava a moravský národ má svou historii, své patrony a svaté, na které můžeme být právem hrdí. Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Jan Sarkander, Blahoslavená sestra Marie Restituta Kafková, Svatý Rostislav, atd. Su a vždy budu hrdý Moravan, který ctí a respektuje druhé do té míry jakou měrou je tento respekt opětován. Na závěr bych rád zvolal spolu se všemi křesťany: „Svatý Václave, oroduj za nás.“

Zdroj: https://antoninsevcik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=680943