Pánové, JUDr. Chvojko z Hlinska a Mgr. Sobotko z Telnice, myslím, když už přehlížíte, že my Moravané mluvíme jazykem, na jehož kultivaci se v průběhu staletí podílely podstatnou měrou příslušníci našeho moravského národa, osobnosti evropského, ba světového významu – Blahoslav, Komenský ad., když už v protikladu k těmto skutečnostem odmítáte ve svých stávajících funkcích uznat existenci naší moravské národnosti, a vám, pane Sobotko, rodáku z Moravy, se vašemu antimoravskému postoji obzvlášť divím a velmi vás za to odsuzuji, myslím, že byste měli ve své argumentaci být přesní alespoň v údajích o procentech obyvatel Moravy dle jejich národnostní příslušnosti.

Když už používáte k argumentaci nejen výsledky aktuálního sčítání z roku 2011, ale zpětně i toho před šestnácti lety, tedy z roku 2001, proč jste se tedy nevrátili ke sčítání i z roku 1991, kdy se k moravské národnosti přihlásilo 1,362.313 obyvatel Moravy? Odpovím za vás. Prostě proto, že k vaší tendenční české nacionalistické argumentaci je pro vás výhodnější uvádět údaje z toho roku, který byl pro nás Moravany statisticky nejméně výhodný a záměrně opomíjíte období, kdy tomu bylo naopak.

Aktuální stav počtu Moravanů, kteří se přihlásili k národnosti české a národnosti moravské je dle posledního sčítání lidu následující:

k národnosti české se přihlásilo, vyjádřeno v procentech 57,27 % obyvatel Moravy, nikoliv vámi uváděných 79 % (JUDr. Jan Chvojka) či dokonce 80 % (Mgr. Bohuslav Sobotka), kterými tak velkopansky argumentujete. Z celkového počtu 4,083.278  obyvatel Moravy (výpočet dle vaší metodiky, pane doktore Chvojko) se jich

k národnosti české přihlásilo  2,338.461, to není vámi uváděných 79 či dokonce 80 procent!

K národnosti moravské se přihlásilo 507.734 , to je 12,434 %. A pokud k tomu připočteme dalších 109.096 obyvatel, kteří uvedli dvě národnosti, z toho jednu z nich moravskou, toto číslo se zvýší na 616.830, a to je 15,106 %.

Proč toto procento není ještě vyšší, je jasné. Občané tohoto státu, kteří se hlásí k národnosti české a kterým nevadí, že všechno moravské je v tomto státě záměrně a systematicky označováno jako české, mají k dispozici veškeré veřejné sdělovací prostředky, do nichž může stát přímo či nepřímo zasahovat. My Moravané nemáme

v tomto směru přístup nikam. A nejen to. Běžně se např. v České televizi užívá výraz „český“ i pro označení jedinečných skutečností, vlastních pouze Moravě a Moravanům. Komenský údajně nebyl Moravan, ale Čech, Janáček, zakladatel Klubu moravských skladatelů a jeho dlouholetý předseda rovněž nebyl Moravan, ale Čech, moravské univerzity nejsou moravské, ale české, moravské lidové písně nejsou moravské, ale české, víno z Moravy je české, podle vás zřejmě ani olomoučtí arcibiskupové, moravští metropolité, nejsou moravští, ale čeští etc. etc. etc…

Pokud by byla veřejnost v roce 2011 prostřednictvím např. té zmíněné prožluklé nacionalistické České televize upozorněna, že je možné se ve sčítacích arších hlásit k národnosti nejen české, ale i moravské, pokud by Morava jako svébytná historická země vlastnila moravskou, na Praze nezávislou televizi, a moravský, na Praze nezávislý rozhlas, výsledek sčítání by byl naprosto odlišný.

(Otevřený dopis, oběma jmenovaným odeslán Českou“ poštou 5.5.2017)

PhDr. Jiří Kvapil, signatář Deklarace moravského národa