Zdeněk Koudelka v zastoupení spolku Moravské srdce podal žaloby ke Krajskému soudu v Brně proti Kraji Vysočina a Jihomoravskému kraji za to, že jejich zastupitelstva odmítla zvolit zástupce moravské národnosti do Výboru pro národnostní menšiny. Přitom je povinnost každého kraje tento výbor zřídit, jestliže na jeho území je alespoň 5% obyvatel jiné než české národnosti. V Jihomoravském kraji je 21% obyvatel moravské národnosti a na Vysočině 7%.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy