„Všichni naši krajané a členové United Moravians Societies žijící v USA jsou sice z malého kraje, ale nosí s sebou velkou hrdost!“, Roman Bobčík, předseda UMS

Letos v jarních měsících byl náš spolek Moravská národní obec poctěn návštěvou přátel z United Moravians Societies (UMS) z Chicaga – Spojených států amerických. Dvoučlenná delegace vedená panem Antonínem Kadlčkem byla pověřena UMS předáním pozdravného dopisu od viceprezidentky UMS, paní Denisy Kadlčkové a fotoalba ze 77. Moravského dne v Chicagu. Setkali jsme se v Brně-Králově Poli, v útulné restauraci poblíž Semilassa. Hovořili jsme o životě Moravanů v USA, o podmínkách, v jakých mohou udržovat své tradice, moravanství a moravskou kulturu. Získali jsme zajímavé poznatky ze života UMS, o způsobu práce s veřejností, o propagaci a prosazování myšlenek, získávání podpory. Ve velmi srdečné atmosféře a v naprosté shodě v pohledu na naši moravskou zemi, její přítomnost i budoucnost, se nám dostalo ujištění, že spolek Moravanů v USA práci Moravské národní obce dlouhodobě sleduje, bude i nadále, a že v našem úsilí můžeme počítat s jejich podporou.

Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce

kráceno, celý článek si můžete přečíst na: http://zamoravu.eu/2017/08/united-moravian-societies-setkani-se-zastupci-moravske-narodni-obce/