Nedávno mně přítel malíř vyprávěl, jak sledoval v televizi pořad ve kterém se diskuse náhodně stočila i na téma, zda umělci na Moravě tvoří ještě i dnes samostatnou skupinu, jak tomu bylo ještě zcela jistě v 70. až 90. letech minulého století, tedy v době poměrně nedávné.

Tehdy také, především spisovatelé a básníci žijící na Moravě, ale i humanitní a technická inteligence z Moravy velmi aktivně podporovali obnovu zemského zřízení. Z diskuse vyplynulo, že dnes už žádné samostatné moravské skupiny umělci, ani vzdělanci z dalších odvětví lidské činnosti netvoří.

Ani se nedivím. Asimilační a centrIstický tlak je příliš velký, v něčem silnější než za „totality“. To ovšem neznamená, že mnozí jednotliví umělci a vzdělanci nemají k Moravě, či dokonce k návratu zemského zřízení vřelý či alespoň pozitivní vztah. Ale počítat s aktivní pomocí naší věci ze strany kterékoli osobnosti z těchto kruhů nemůžeme. Je to pochopitelné vzhledem ke zjevné, ale i skryté tvrdé centristické a pročeské asimilační politice vůči obyvatelům Moravy v našem státě. Špatné zkušenosti některých z nich byly varováním pro ostatní.

Už je to jen na nás, řadových občanech! Ale nedáme se !!!

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa