Osobně mám pochybnosti ohledně potřeby vytváření dalších spolků, ale nerad bych cenzuroval informace o nich (jako to dělají stránky zpravyzmoravy.cz o straně Moravané).

Tomáš Skoumal

__________________________________________________________________________________________________________________________

Blansko v sobotu 11. února hostilo setkání moravských patriotů z blízkého okolí. Založili občanskou iniciativu Morava teď, která se zaměří na oblast Posvitaví. Zprávy z Moravy byly u toho.

Bývalé okresní město Blansko skýtá řadu míst, kde se dá příjemně “posedět” a probrat záležitosti, které přesahují horizont všedních problémů. Jedním z nich je Sklípek na rohu Sadové a Hybešovy. Tam se také setkali moravští patrioté z Blanenska.

Tato “akční skupina”, jak o sobě hovoří, se více než deset let stabilně věnuje promoravským aktivitám. Dlouhé roky patřila pod Moravskou národní obec. Teď se ale Blanenští rozhodli jít vlastní cestou. “Chceme to dělat po svém, tak jak si to podle nás Morava zaslouží. Jsme primárně regionální uskupení působící na Blanensku, ale nebráníme se podpoře aktivit i v jiných oblastech,” vysvětluje mluvčí iniciativy Vladimír Novotný.

Skupina pořádá vlastivědné výlety, výstavy a diskuze s občany. Podílí se také na vyznačování významných lokalit moravskou symbolikou, a to i na zemské hranici Čech a Moravy. Zároveň ale nepodporuje vandalství, které se například objevilo v Moravském krasu v souvislosti s ničením cedulí s českým lvem.

“Chceme být platformou, kde se každý, kdo chce být spojován s Moravou, může cítit příjemně. Platformou, která umí spojit lidi pro dobrou věc. Stavíme na zkušenostech a znalosti místních poměrů,” popisuje cíle iniciativy Novotný.

Děláme to, na co máme

Proč název “Morava teď”? Přítomní patrioté se shodují, že je zajímá, co mohou pro Moravu udělat teď. “Ne před sto lety, ne za sto let. Cítí se někdo jako Moravan a veřejně se k tomu hlásí? Fotí moravskou krajinu a sdílí své fotky? Podpoříme jakoukoliv smysluplnou myšlenku, která má význam tady a teď,” říká zakládající člen iniciativy Jaroslav Zaoral.

Dodává, že iniciativa chce stavět na akcích, jejichž náročnost nepřesahuje výsledný přínos. “Chceme pracovat na jednoduchých, úderných akcích, které jsou v našich možnostech a silách. Podporovat projekty, které mají skutečný význam,” doplňuje Vladimír Novotný.

logo iniciativy

Jaký význam má logo iniciativy? Žlutá linka symbolizuje časovou osu, červené kolečko období v čase, modrá tečka klade důraz na slovo “TEĎ” v názvu iniciativy. Delší část osy vlevo odkazuje na historii Moravy, pokračování osy vpravo myšlenku udržení povědomí o Moravě do budoucna. Iniciativu označuje právě ona modrá tečka.