Vážené Moravanky, vážení Moravané, v neděli jsme si připomněli 701. výročí narození markraběte moravského JANA JINDŘICHA LUCEMBURSKÉHO (*12. února 1322, †12. listopadu 1375).

Tento druhorozený syn Jana Lucemburského z prvního manželství s Eliškou Přemyslovnou byl moravským markrabím mezi lety 1349 až 1375. Jan Jindřich byl mladším bratrem Karla IV. (rozený Václav), který svoji kariéru taktéž zahájil coby markrabě moravský v letech 1333 až 1349.

Roku 1327 byl Jan Jindřich vyslán do Tyrolska, kde získal ruku Markéty Tyrolské dcery Jindřicha Korutanského z rodu Menhardovců. Manželství však nebylo pro Jana Jindřicha šťastné. Markéta se s Janem Jindřichem rozvedla kvůli jeho údajné impotenci. Jan Jindřich se po rozvodu s Markétou Pyskatou roku 1349 oženil s Markétou Opavskou, dcerou vévody Mikuláše II. Opavského. Tento vztah byl mnohem šťastnější. Z tohoto manželství vzešlo šest dětí. Nejstarším a prvním dědicem na markraběcím stolci byl Jošt Moravský (ten se zapsal také do historie naší obce – Dlouhé Loučky), dále Alžběta Moravská, Jan Soběslav Lucemburský, Prokop Lucemburský, Kateřina Lucemburská a Anna Moravská. Roku 1345 se narodil nemanželský syn Jana Jindřicha Jan z Moravy (biskup litomyšlský mezi lety 1380–1387 a olomoucký roku 1387, patriarcha aquilejský v letech 1387–1394). Po smrti Markéty Opavské v roce 1363 se oženil ještě dvakrát. V únoru roku 1364 to byl sňatek s Markétou Habsburskou, dcerou rakouského vévody Albrechta II. Počtvrté a naposledy se Jan Jindřich oženil zřejmě v roce 1366 s Alžbětou Oettingenskou. Tato manželství však byla bezdětná.

Za své sídelní město si vybral Brno, kde oživil, rozvinul a dobudoval moravský lucemburský dvůr a nechal pěstovat vinnou révu pod hradem, což přispělo k rozvoji moravského vinařství. Zde také založil augustiniánský klášter, který se měl stát místem posledního odpočinku všech příslušníků moravské rodové větve Lucemburků. 13. srpna 1375 založil Jan Jindřich se svojí ženou Alžbětou Oettingenskou a syny kartuziánský klášter v Králově Poli.

Dědicem Jan Jindřich ustanovil svého nejstaršího syna Jošta, ovšem moc a majetek rozdělil také mezi další dva syny, tedy Prokopa a Jana Soběslava. Jeho synové však brzy po jeho smrti rozpoutali vleklé spory o dědictví.

Čest světlé památce významného moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského.

Za Moravu!

Stanislav Blažek