Překvapivý objev učinili archeologové v Jihlavě. Poblíž ulice U Skály našli metr pod povrchem středověkou hrnčířskou pec plnou takřka neporušené dobové keramiky. Pochází nejspíš ze 13. století. Nález je unikátní v tom, že v této oblasti města archeologové dávné osídlení nečekali.

„Je to takzvaná pec se vsádkou. Vzniklo to tak, že hrnčíři se při jeho práci něco nepovedlo, keramiku se nepodařilo dobře vypálit, nebo ji hrnčíř pokládal za poničenou, tak pec opustil i s tím, co bylo uvnitř, a někde jinde si postavil pec jinou,“ popisuje Šimon Kochan z archeologické společnosti Archaia, který zaniklou hrnčířskou pec v minulých dnech objevil. „Pro toho hrnčíře to muselo být velké neštěstí, ale pro nás archeology obrovské štěstí, protože můžeme zkoumat způsob jeho práce. Podobný nález se poštěstí maximálně jednou za život,“ dodává Kochan. Okraj pece nečekaně odkryl výkop stavby bytového domu. Větší část pece se šťastnou náhodou uchovala v místě, kdy dříve stávaly již zbourané garáže. Nyní je už místo nálezu opět zakryto zeminou. „Nález jsme zadokumentovali a zakonzervovali, aby další generace mohly pokračovat v jeho výzkumu,“ řekl Jakub Těsnohlídek, vedoucí jihlavského pracoviště Archaii. Archeolog Kochan pec poznal podle toho, že na okraji výkopu byly vidět celé kusy středověkých džbánů či hrnců. Celé topeniště má tvar nepravidelného oválu o šířce metr a délce asi metr a půl. „Odhadujeme, že se pec při vypalování hrnčíři zřítila a byla natolik poškozená, že už pro něj nemělo smysl ji opravovat. V peci jsme našli i nevypálené hrnce. Bylo obvyklé, že hrnčíř pec používal několik sezon, než se zřítila,“ řekl Kochan.

Archeologové nález v tomto místě nečekali. Pro nejstarší osídlení v této části nynější Jihlavy zatím nebyly žádné doklady.

„Hrnčířina byla chudé řemeslo a protože kvůli pecím mohla způsobit požár města, složeného tehdy z dřevěných domů, odsouvala vrchnost hrnčíře na předměstí. Tady jsme už ale poměrně dost daleko od původní středověké Staré Jihlavy v okolí kostela sv. Jana, takže je nález pece pro nás překvapením,“ řekl Kochan. Hrnčířovo obydlí se nacházelo nedaleko hypotetických cest ze samých počátků města. „Někde tudy vedla stará cesta, ale nevíme, zda vedla po nynější Polenské ulici, nebo na horní hraně terasy nad řekou Jihlavou, tedy po trase nynější Havlíčkovy ulice. Lze ale čekat, že tady v budoucnu budou i další nálezy,“ odhadl Těsnohlídek.

Archeologové zkoumají ještě další objekt v sousedství hrnčířské pece. „U pece se nachází zešikmená rampa vyložená kameny a zahloubený objekt, který by mohl být skladem hlíny pro hrnčíře. Pokud by se to prokázalo, byl by to další velice zajímavý a vzácný nález,“ řekl další archeolog Petr Duffek.

Mezi nalezenou keramikou jsou džbánky, hrnce, lahvička a další stolní keramika. „V hlíně je grafitová příměs, což je typické pro 13. století. Našli jsme zdobení rytými žlábky a rýhami, ojediněle se vyskytuje starší typ výzdoby, takzvaná vlnice. Setkáváme se zde s hrnčířskými značkami na dnech nádob,“ popsal Těsnohlídek.

V širším okolí nálezu pece v minulosti zatím archeologové mnoho neobjevili. Výjimkou byla lokalita nynější benzinky OMV na Okružní ulici, vzdálené odtud 500 metrů, kde se našly doklady osídlení ze stejné doby jako u nyní nalezené pece.

„Hrnčířské pece bývaly na periferiích, a proto jsou zpravidla zničené mladší zástavbou. Na Vysočině byl podobný nález v 60. až 70. letech v Kostelci, ten ale nebyl moc dobře zdokumentován. Pak byla objevena hrnčířská pec na konci 70. let přímo v historickém jádru Jihlavy v Křížové ulici. Její replika je nyní vystavena v Muzeu Vysočiny Jihlava,“ přiblížil Těsnohlídek.

Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/archeologie-nalez-keramika-pec-hrncir-muzeum-archaia-jihlava-vysocina-historie.A190917_502290_jihlava-zpravy_mv