Pozvánka

dovolte abych vás, stávající i budoucí signatáře Deklarace moravského národa pozval na I. Veřejné setkání regionálních mluvčích Deklarace moravského národa, které se uskuteční v sobotu 11.2.2017 od 14.00 hod. v salonku Restaurace U Maníka v Brně, Řečkovicích. www.umanika.cz

Program:

  1. Informace a zkušenosti z dosavadního působení Moravské národní iniciativy + diskuze
  2. Návrh strategie Moravské národní iniciativy, směřující k naplnění prvního požadavku Deklarace + diskuze
  3. Plán aktivit signatářů Deklarace v roce 2017 a zajištění propagačních materiálů pro činnost signatářů + diskuze
  4. Různé

Vzhledem k omezené kapacitě salonku bych vás chtěl požádat o potvrzení vaší účasti na mail: p.dohnal@email.cz

S přáním všeho dobrého vám i Moravě

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy