Signatáři Deklarace moravského národa se na mne stále více obracejí s dotazem, jak postupujeme v reakci na dopis ministra pro lidská práva  Jana Chvojky, zveřejněného na našem webu v novinkách 18.1.2017. Po jednání s několika poslanci PSP ČR, podal jeden z nich písemnou interpelaci na ministra Chvojku ve věci moravské národnosti formulovanou tak, aby v jeho odpovědi mohlo být uvedeno jasné stanovisko vlády ČR k občanům moravské národnosti. Odpověď ministra Chvojky na poslaneckou interpelaci spolu s dalšími skutečnostmi (uznání moravské národnosti na Slovensku, počet obyvatel ČR moravské národnosti a obyvatel s moravským mateřským jazykem při posledním sčítání lidu, současná moravská národní iniciativa atd.) budou podkladem ke stížnosti na Radu Evropy.

V této souvislosti je potřeba upozornit na to že Rada Evropy je zcela jiná instituce, než jsou orgány Evropské unie – Rada Evropské Unie, nebo Evropská rada.

Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod.  Rada Evropy byla založena v roce 1949 a sídlo má ve francouzském Štrasburku. Radu tvoří 47 členských států a několik zemí se speciálním statusem. Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993.

Nejdůležitějšími institucemi Rady Evropy jsou:

  • Výbor ministrů – rozhoduje, skládá se z ministrů zahraničních věcí nebo zástupců členských států při Radě Evropy,
  • Parlamentní shromáždění – má pouze poradní funkci a zasedají v něm delegace parlamentů členských států,
  • Kongres místních a regionálních orgánů – složený ze zástupců územní samosprávy členských států. Jedná se o poradní orgán Rady Evropy,
  • Komisař pro lidská práva
  • Sekretariát – řídí činnost Rady Evropy. V čele stojí generální tajemník, který zároveň reprezentuje Radu Evropy navenek,
  • Evropský soud pro lidská práva (European Court of Human Rights) – dohlíží na dodržování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy