Je to zlatá mince, kterou razil moravský markrabí Jošt Lucemburský, římský král, sídlící na Moravě. Našla se pokud vím původně jen v jednom exempláři. Mám dojem, že se později našel ještě jeden, ale to už lovím z paměti. A protože mnohé, co ukazuje na NA VÝZNAM MORAVY V MINULOSTI je snižováno, odmítáno, znevažováno, bylo tak zacházeno i s dukátem Jošta. Ona totiž zlatá mince znamená vlastní měnu. Od zlatého nominálu se vždy odvíjela. A tedy Joštův dukát ukazoval na velkou samostatnost a váhu země Moravy, tedy Moravského markrabství v té době. A to je politikum. Argument ve prospěch Moravy dnes stejně, jak tomu bylo za minulého režimu, kdy se tento „boj“, spíše by odpovídalo slovo „nevůle“ mezi dvěma odborníky na slovo vzatými, odehrála.

Numismatik Prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc, někdejší ředitel Moravského (zemského) muzea v Brně, určil minci jako pravou. A to především proto, že na minci byl patrný dvojráz. Tedy raznice do něj uhodila omylem dvakrát. Zřejmě poskočila, či něco podobného. Falza bývala většinou odlévána. Který falzátor by se zdržoval nějakou nápodobou řídce se vyskytujícího dvojrázu? Doc. Emanuela Nohejlová-Prátová, také numismatička a to z Národního muzea v Praze, měla také jasno. Je to falzum ! Mám silné podezření, že tady bylo přání otcem myšlenky. Dodnes vidím doc. Sejbala, když mně o tom vyprávěl, jak kroutil hlavou a divil se, jak to mohla takhle určit, když mince přece měla dvojráz ! A dodal, že se na něj kvůli tomu, že si dovolil mít jiný odborný názor, doc. Nohejlová dokonce zlobila. Později se ještě do hry vložil i doc. JUDr. Jiří Bílý, aby posoudil Joštův dukát z pohledu heraldika a přiklonil se také k názoru, že dukát je pravý. Vše o dukátu lze najít ve starší ročence Moravského národního kongresu vydané někdy po roce 1990.

Už léta je možnost provést aktivační analýzu Joštova dukátu. Ale nijak se s tím nespěchalo. Že by měl někdo obavy, že výsledek podepře názor o pravosti dukátu? Jde zjednodušeně o jakési ozáření, které určí nejen chemické složení, ale i izotopy pagamentu. Tedy slitiny zlata a příměsí z jejíhož plátu byl dukát vyražen. A jak víme, například zlato z obou Amerik mělo jiné izotopy než zlato evropské. A o něčem takovém nemohl mít dávný předpokládaný falzátor ani páru.

Zda to je dnes již vyřešeno, nevím. Ale o to ani nejde.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa