Vědecká konference na téma Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách bude vědeckým příspěvkem k oslavám 100. let české a slovenské státnosti. Uskuteční se 28. listopadu 2018 ve Starém Městě v Jezuitském sklepu.

Přednášející: Miroslav Vepřek (FF UP v Olomouci), Viliam Judák (CMBF UK Bratislava), Pavel Ambros (CMTF UP v Olomouci), Jaroslav Šebek (AV ČR), Ján Zozuľak, Peter Ivanič, Róbert Arpáš a Martina Lukáčová (FF UKF v Nitre).

„Uznávaní vědci se zamysleli nad přínosem cyrilometodějské misie pro vývoj kultury Slovanů a vliv odkazu soluňských bratrů na moderní dějiny, například na období formování samostatného státu či vlády komunistického režimu. Zkoumán byl také vliv odkazu na český jazyk či slovenskou literaturu,“ doplnila Martina Janochová, ředitelka pořádajícího sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Záštitu poskytli: arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, nitranský biskup Mons. Viliam Judák, rektor Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře Libor Vozár, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, předseda Nitranského samosprávného kraje Milan Belica a starosta města Staré Město Josef Bazala.

Konferenci organizuje mezinárodní sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) při příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu ve spolupráci s Univerzitou Konstantina Filozofa v Nitře, městem Starém Město, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Přihlásit na konferenci se lze prostřednictvím e-mailu info@cyril-methodius.eu, na tel. +420 733 161 674 nebo vyplněním on-line formuláře dle kapacity sálu do 16. 11. 2018.