Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Vážení představitelé samospráv měst a obcí,

         v měsíci březnu si obyvatelé celé Moravy připomínají rovnou dvě významné osobnosti našich, ale také světových dějin. Hned v úterý 7. března to je narození moravského misionáře a překladatele DAVIDA ZEISBERGERA – „Apoštola indiánů“ (*7. března 1721, + 17. listopadu 1808) duchovního církve Moravských bratří, či Moravské církve. Jeho křesťanské misie vedené nenásilnou cestou byly velmi úspěšné. Několik indiánských kmenů, především Mohykánů a Delavarů se s nadšením po křtu přejmenovalo na Moravany nebo moravské indiány. Moravané mezi indiány hlásali lásku k bližnímu, učili je pěstovat zemědělské plodiny atd. Rodák ze severomoravského Suchdola nad Odrou se naučil hned několik indiánských dialektů a mohl tak skvěle komunikovat s domorodým obyvatelstvem severní Ameriky. 
Přikládám odkaz na film České televize, který popisuje život Moravských bratří a samotného Davida Zeisbergera v severní Americe : http://www.ceskatelevize.cz/porady/10342488763-david-zeisberger-apostol-indianu/
Zajímavý článek: https://dalsimoravak.wordpress.com/2011/07/19/moravane-mezi-indiany/

         28. března si pak připomeneme moravského vědce, filosofa a učitele JANA AMOSE KOMENSKÉHO – „Učitele národů“ (*28. března 1592, + 15. listopadu 1670) posledního biskupa Jednoty bratrskéPoté, co byl nucen opustit moravskou vlast, začal cestovat po Evropě a získával si věhlas. Jan Amos Komenský „Moravus“ byl šiřitelem harmonie, humanismu a vyzýval k nápravě a toleranci v tehdejší evropské společnosti. Vynikal v mnoha oborech. Vytvořil například unikátní, v té době nejpřesnější, mapu Moravy (Markrabství moravského). Jeho dílo vedlo k modernizaci školství. Aby dal Jan Amos Komenský při pobytu v daleké cizině jasně najevo svůj vřelý vztah k rodné zemi Moravě, připojoval ke svému jménu přídomek „Moravus“, což lze z latinského jazyka přeložit jako Moravan. O skutečnosti, že Jan Amos Komenský Moravus nosil svou rodnou zem hluboko v srdci, jasně vypovídají jeho slova, která napsal na sklonku svého těžkého života: „Milé matce mé, zemi Moravské, jeden z věrných synů jejích.“
         Vážení představitelé samosprávy, chci Vás požádat o uctění památky těchto dvou významných osobností Moravy. Prosím o vyvěšení moravské vlajky ve dnech 7.března a 28. března 2023 na budově Vaší radnice či obecního úřadu. Budeme Vám vděčni, pokud nám zašlete fotografie ze svých měst a obcí – radnic a obecních úřadů s vyvěšenou moravskou vlajkou. Je nám dobře známo, že mnohá města a obce mají moravskou vlajku vyvěšenou trvale. Děkujeme, velmi si této skutečnosti vážíme.

         Pokud potřebujete pro Vaše město či obec objednat moravskou vlajku za výhodnou cenu, pak můžete využít následujícího odkazu na internetový obchod Moravský patriot: https://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravska-vlajka      

Menší rozměr moravské vlajky (60 x 90) je možné objednat také zde: http://obchodmoravan.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=67          Děkuji Vám za skvělou dlouholetou spolupráci při propagaci Moravy a moravského patriotismu.
 S úctou, pozdravem a přáním všeho dobrého 
Stanislav Blažek
předseda OS MNO Haná
regionální zmocněnec iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“

tel : 736 252 687 
web: http://zamoravu.eu/