Zdravím Vás,

z médií přichází zprávy o následcích tornáda na jižní Moravě. Všichni víme, že česká média jsou nedůvěryhodný senzacechtivý moloch toužící po publicitě nesoucí peníze. Přesto vás prosím napříč všemi moravskými organizacemi o ověření skutečností u svých osobních známých.

Ověřte, v jakém stavu se nachází postižené lokality, zjistěte zda je potřebná pomoc a zkusme se spojit v úsilí takové pomoci. V zásadě asi dosáhneme na tři druhy pomoci. Jednak přímou fyzickou pomoc při záchraně obydlí ještě způsobilých pobytu, dále sbírky fyzické pomoci (oblečení, pokrývky, pohonné hmoty, léky, desinfekční prostředky, potraviny atd.) a nakonec finanční sbírka na aspoň prvotní pomoc v době, kdy postižení lidé řeší nejakutnější problémy. Jsou i další možnosti pomoci, jako například ubytování těch, kteří přišli o dům či byt.

Zvažme, zda je v takovou chvíli vhodné pořádání konference Morava 1918. Pokud se ukáže, že je postižení tornádem jen velmi lokálního významu a pomoc postiženým se dostala dostatečná, pak není důvod konferenci odkládat, ale ověřme to předem.

Žádám všechny o postup v tomto pořadí:
1) ověření skutečností – volejte svým známým v postižených oblastech
2) šiřte výzvu k pomoci
3) napište zjištěné skutečnosti zpět na ostatní adresy

Prosím o zpětnou vazbu, Ctirad Musil, předseda strany Moravané