Jak zpitomělí moravští Češi nebo Moravané, jednu zemi reprezentují?

České království, tj. Čechy se reprezentovaly samostatně na olympijských hrách 1896 – 1912. Podobně jako třeba dnes Wales, Skotsko a Anglie mají oddělené reprezentace pro některé sporty (např. fotbal, rugby). Tehdy to bylo bez Moravy, Slezska, Slovenska, ale již s českým lvíčkem na prsou.

Od roku 1912 se hodně změnilo. Češi si vytvořili novou říši, Česko, vládnou z Čech všem ostatním. Nikoho se na Moravě či Slezsku neptali, revolučně a demokraticky si o tom sami v Čechách rozhodli. Moravu Češi z Prahy zrušili. Moravský parlamentní systém také. Naše symboly rovněž. A ty, které nám přidělili nemůžeme změnit. To ne, Češi o tom rozhodují v Praze.

Moravský národ a moravskou kulturu, včetně všeho ostatního, převzali do pařátů českého lva. Školní a mediální převýchova nebyla těžká, kdo se měl v tom českém tunelu na moravský národ vyznat?

Před vznikem Československa, Moravský zemský sněm nesouhlasí se sloučením se sousedními Čechami. V moravské kultuře se jasně odlišuje – český, moravský. České imperiální řešení? Na počátku jste všichni Čechoslováci, jde o národ československý, pak Češi znají německý národ. Neznají rakouský. Jenom víme, že rakouští Němci se nesmí spojit s Německem. Podkarpatská Rus – ne národ, ale autonomie a vlastní zemský sněm.

Moravu Češi ruší, zemský sněm ruší, všechno jmění přebírá československá vláda. Češi Moravě diktují nulovou autonomii. Jsou Čechoslováci na Moravě. Co by chtěli.

České chytrosti v závěrečné etapě Československé existence? Čechoslováci nejsou národ. Češi jsou národ, Češi mají na starosti rozhodování o území Čech, Moravy a Slezska. Moravané, nejsou národ, nikdo na Moravě (ať se cítí jakkoliv) nemá nárok na členství v československé federaci. Slováci jsou národ a mají postavení členského státu v československé federaci. Němci jsou národ. Rakušané jsou národ.

A tak po socialisticko, čechoslovácko, bolševickém demokratickém zrání si poslechneme ze všech stran – tato země, česká kotlina, my Češi, náš národ.

Po sto letech českého kulturního hnoje stačí vystavit Masarykovu podobiznu, československou vlajku se slovenským modrým cípem a rázem jsou Češi demokratickým vzorem všem civilizacím. Český lev je symbol jediné správné a jediné povolené ideologie. Češi mohou školit jiné státní útvary a celky, které tu existují tisíce let. Češi mohou paternalisticky vychovávat tý Moraváký, helé. Žižkovsko-jihočeský pepikovský dialekt je IN, pokud chceš zapadnout.

A tak po sto letech tu nemáme archaické České království, ani Československo, ale rovnou Česko. Jistě Češi naplánovali, Češi vyřešili. Morava je pro všechny Čechy zbytečný a nudný, směšný a čím dál méně s-e-p-a-r-a-t-i-s-t-i-c-k-ý relikt, který Čechy po staletí jen obtěžoval.

Neustále tento svébytný (jak Komenský učil – dříve královský, dnes markrabský) celek Čechům připomínal, že si chce věci řešit po svém, jinak a hlavně ne česky.

Pohleďme – volba Habsburků na český trůn, neustálý ublíženecký pláč, že jsou minimálně stejně tak schopní a užiteční jako Uhři (ne to skutečně nejste), dvojí vojenská zrada rakouské říše, do které dobrovolně vstoupili. Stud, zákazy a nenávist vůči všemu „německému“, které celá staletí obdivovali a kopírovali. Komunistické období, nejlépe dokumentované na horlivých vystoupeních na půdě OSN…a dnes?

A tak máme Českého lva stále na očích, denně vtloukaný do hlav, na úředních listinách, státní měně, sportovních reprezentacích, státních úřadech. Žádná Morava, žádné moravské spolky, celky, reprezentace. Úřady, reprezentace. České. Národní. I Velkomoravská říše je podle nich česká. Moravská kultura neexistuje, je jen česká kultura. A v rámci ní existuje region moravský, folkór.

A moravský folklor (bez toho nepříjemného „moravský“) dnes plácneme na reprezentaci Českého olympijského svazu, českou reprezentaci českého národa a hlavně – jejich, jediné, české země, Česka. A náš moravský modrotisk? Vidíš, jsi Čech. Český stát si ho pěkně ukradl pro Česko.

Zdroj: FB Moravská zemská restituce