Loni Česká republika slavila sto let od vzniku Československa. Pro Moravu vznik Československa znamenal počátek úmyslného umenšování práv, se kterými do společného státu vstupovala, až k úplnému zániku její právní subjektivity. Práv, které jí zakladatelé státu slíbili zachovat.

Mapa výstižně ilustruje skutečné záměry politické nomenklatury 1. Republiky Československé, které po II. světové válce nabyly ještě horších forem. Měli Morava a Moravané důvod k oslavám? Mělo důvod k oslavám naše Slezsko?

Slováci se z nesvobody vymanili, a i když mají své problémy, mají možnost si je sami řešit, bez otrocké poslušnosti, k jaké Moravu a Moravany, po řadě nemorálních úskoků a podrazů, nakonec donutila česká strana. Pražské mocenské centrum … !

Tento stav trvající dosud má nedobré a závažné hospodářské důsledky. Ty jsou dobře vidět na vzrůstajícím rozdílu životní úrovně obyvatel Moravy oproti obyvatelům Prahy a Čech, v neprospěch Moravy. Po letité nespravedlivé daňové a investiční politice vůči Moravě to už pracovitost a vzdělanost jejích obyvatel nestačí vyrovnávat.

A to Morava a naše Slezsko nikdy nechtěly samostatnost! Ale pouze obnovu spravedlivého zemského (spolkového) uspořádání v rámci jednoho státu. Česká strana nedokáže překročit vlastní stín. Pražské mocenské centrum se nedokáže zbavit přístupu k obrovskému korupčnímu koláči, který každoročně znovu nakyne výběrem daní z celé republiky. A poté je ještě stále ´v komunistickém přerozdělovacím módu´ přerozdělován…!

Krást a rabovat stát se stalo pro mnohé politiky a vlivné oligarchy hlavním cílem jejich politických snah. Na občanech, kteří zvlášť v okrajových částech republiky, vzdálených bohatému centru, už téměř od Listopadu často tak strádali, že je to donutilo až k vystěhování – JIM NIKDY NEZÁLEŽELO !!! Máme i slušné politiky, ale nedokáží čelit hlavnímu proudu, který systém liberálního kapitalismu přímo generuje !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa