Moravan, 6. ledna 1870

… Skvělého důkazu, jak velice ourodna jest naše Morava, není nad tyto počty. A myslíme také, že nemůže být ani důkazu zřetejnějšího.

Půltřetinkrát menší Morava má polovic tolik ourodné půdy co Čechy a na té polovičce dosahuje ouroda Moravy místy vydatnost vší ourody z půltřetinkrát větších Čech a v jednotlivých plodinách docela Čechy za sebou zanechává! Vedle toho sluší na mysli míti, že Morava má svah jižní a Čechy svah severní, pročež na Moravě řidčeji přichází nebezpečí neurody naž v studenějších Čechách; také plodiny moravské jsou mnohem vyvinutější, šťavnatější a vůbec upomínají víc na teplejší pásy země, než plodiny české. V Čechách málo kde si pěstují víno ve velkém, na Moravě každý sedlák, chce-li vinařem. Taktéž naše moravská pšenice víc vydá než česká a tak se to má i při ostatních druzích obilí, při ovoci, luštěninách i bambulinách.

Tím snad vysvětlí našemu čtenářstvu, proč se ti páni v Čechách tak velice pachtí, aby dokázali, že Morava náleží k Čechám, že má být v područí Čech. Jsou to velice vtipní páni v těch pražských časopisech a kde čenichají užitek, kde zásoby a bohatost, tam se táhnou jako mouchy na med! Byla to jedenkrát radost, až by vláda koruny české v Praze rozkázala, že se nesmí obilí ze země vyvážet! V Čechách by si hráli v továrnách a starali se o cukr a cigorii a Moravan by musel, nemnoha zásoby obilí a plodin za hranice prodávat, za mizerný trojník prodat zásoby své samozvanému bratru – Čechovi! Vůbec by Morava stala se spižírnou a komorou Čech a jak se těm komorám vede, viděli minulí věkové na Egyptě, jenž musel sloužit Římu za komoru a z té příčiny udržován byl v stálém a tuhém – otroctví!

Z toho viděti jest, že Češi chtějí Moravana přitáhnout si k sobě – za kapsu a pak v bázni boží jej – kapsovat! Tedy k tomu je stvořen na svět Moravan?! To jste krásní bratři tam v Praze!

příspěvek zaslal Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa