Vážení přátelé,

náš spolek Moravská národní obec vyhlašuje jubilejní desátý ročník občanské iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. V nejvýznamnější moravský svátek dne 5. července si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy, sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí oslav je tradiční vyvěšování vlajky Moravy na radnicích a úřadech.

Od roku 2010 se proto obracíme na představitele obcí a měst s výzvou, aby v tento den vyvěsili na budovách moravskou vlajku jako poctu Moravě,  moravským tradicím a kultuře. Při příležitosti jubilejního 10. ročníku této iniciativy chceme poděkovat představitelům všech 1421 obcí a měst, jež se této akce dosud zúčastnily a rovněž tak zástupcům muzeí a místních památek.  Velmi si toho vážíme.

I v roce 2019 je výzva na vysoké odborné úrovni po stránce historie moravských symbolů. Je tradičně obohacena o seznam významných moravských svátků, kdy je také možné vyvěsit vlajku Moravy a o reakce některých představitelů samospráv. Nechybí ani tradiční doprovodná výzva ke zpřístupnění místních muzeí a pamětihodností dne 5. července zdarma nebo se slevou. Jejím cílem je poznávání Moravy a historie místa, kde žijeme.

Hlavní koordinátorkou vlajkové iniciativy je Lenka Holaňová, regionálními zmocněnci jsou Stanislav Blažek, Eliška Plačková, Pavel Opletal, Jaroslav Vyhnálek a Ing. Hynek Rusňák. Aktuální informace o obcích, které 5. července vyvěsí moravskou vlajku (včetně seznamu památek) je možné sledovat na hlavní stránce Vyvěsíme a na facebooku Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská vlajka

Přejete-li si, aby také ve vaší obci vlála 5. července moravská vlajka nebo máte zájem zapojit se do dalších akcí Moravské národní obce, volejte nebo pište koordinátorce:

Lenka Holaňová
1. místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu