Česká oficiální historie je velmi zkreslená. Ale upravují si tak historii mnohé národy a státy. Takže potom, když by bylo potřeba to složit v celek, nejde to. Jako dílky z pomíchaných puclí. Ale mnohá tato zkreslení jsou natolik zažitá, že se bez nich nedomluví ani historici.

Údajně i samotné zažité označení dynastie Přemyslovců není v pořádku. Prý toto označení má svůj počátek až v době obrozenecké, kdy takto českou královskou dynastii pojmenovali sami obrozenci. Ale nejsem historik a tak jen předkládám, co jsem se dočetla. A potom označení „české země“. Co toto označení znamená? Je zmatečné. Česká zem jsou pouze Čechy a Morava je moravská zem. Vztahuje se toto označení k zemím Koruny české, když přitom sama Koruna pozbyla praktického významu už v průběhu 17. století? Nebo se vztahuje k zemím, kde se mluvilo česky? Když na Moravě se tentýž jazykový uzus označoval za moravský jazyk a to až do počátku 20. století, kdy ještě i v časopisech se často psalo o moravštině? Je pravda, že takové zkreslení historie se stalo možným až po potlačení významu Moravy, která dodnes nemá dostatečně zpracované vlastní dějiny, protože přednost dostávalo zpracování české historie na úkor moravské. I proto je možné nehistoricky označovat mnohé moravské osobnosti za české a to i v období, kdy se obyvatelé Moravy za Čechy rozhodně nepovažovali.

Našlo by se toho v tomto duchu mnoho. Až dokážeme obnovit moravská zemská práva, teprve potom se můžeme adekvátně bránit i v této věci. Zatím na to můžeme jen v jednotlivostech poukazovat, ale není na to brán zřetel i když lze mnohé dostatečně doložit.

Hejtmánková