V sobotu 4. března 2017 se v Brně uskutečnil 21. sněm Moravského kulatého stolu. Moravský kulatý stůl je koordinační a sjednocovací platforma sdružující organizace, jež usilují o navrácení práv Moravy na svoji existenci.

Pravidelní účastníci jednání Moravského kulatého stolu jsou Společnost pro Moravu a Slezsko, rok založení 1968, Moravská národní obec, rok založení 1990, (1985), Moravský národní kongres, rok založení 1992, Moravané, p. s. rok založení 1994, Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění, rok založení 1994, Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, rok založení 2002, Mladí Moravané, rok založení 2002, Moravský historický klub, rok založení 2009, Morava nejsou Čechy, rok založení 2010, Sdružení monarchistů Brno, rok založení 2011, Království Králického Sněžníku, rok založení 2013, Moravané z Bošovic, rok založení 2014, Spolek moravských karavanistů, rok založení 2015

Účastníci  Moravského kulatého stolu na svém jednání podpořili aktivity vzešlé z Moravské národní iniciativy – Interpelaci poslance JUDr. Pavla Blažka, Ph.D na ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojku ve věci neuznání moravské národnosti a Dopis Radě Evropy o upírání práv příslušníků moravského národa formulovaný mluvčím Moravské národní iniciativy doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D.