Výkonný výbor Moravského národního kongresu na svém jednání ve čtvrtek 9. února 2017 v Brně jednal o podpoře Deklarace moravského národa.

V usnesení VV MNK uvádí:

– vzal na vědomí přípravu tisku nového svazku tradičního Moravského historického sborníku a vítá jeho propagaci cestou Moravské národní iniciativy

– projednal vznik Moravské národní iniciativy, vznik MNI vítá a členům MNK doporučuje, aby dle možností s MNI spolupracovali a podporovali její aktivity.

Praha soustavně odmítá jakkoliv se zabývat problematikou Moravy a Moravanů. Současné politické strany si volebním zákonem s 5% nedemokratickým volebním kvorem zajistili nedotknutelnost své moci. Po první tzv. koaliční smlouvě (Klaus- Zeman 1996) se tento podraz na občany rozmohl. Díky němu si strany po volbách jen obdobnými smlouvami rozdělují pašalíky. Jako za komunistů, vše se řídí podle ústředních výborů, jež jsou v Praze. Žádná strana tak pro Moravu a Moravany neudělá nic.

Pro informaci široké veřejnosti o tomto nekonstruktívním a nedemokratickém přístupu bude pro Moravskou iniciativu poskytnuta kopie dopisu místopředsedy vlády.

Josef Pecl, president MNK

Příloha: Dopis místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka ze dne 14. ledna 2015, č.j. 234/2015-MPR

https://www.email.cz/download/k/F3iAe2yU70QQ5aKGFQWoHWH-0LmL93hnqNFuWtBJZeWrRPjRdH6cdDhvAvFE-w59YYcaCW8/img214.jpg