Co se letos neslaví, co se jakoby nestalo – díl I.

V záplavě mnoha připomínaných výročí, vztahujících se k „osmičkovým“ rokům 1918, 1938, 1948, 1968, se nachází i události, na které není vhodné upozorňovat – týkají se totiž moderních moravských dějin a hlavně neodpovídají zájmům zcentralizovaného českého státu.

Prvním z nich je rok 1918. Na Moravě se 28. října nic důležitého nestalo (zásadní změnu přinesl až den následující). Bez rozhodnutí právoplatného Moravského zemského sněmu se naše země stala součástí Československé republiky. Právoplatný moravský parlament se nikdy neusnesl, že souhlasí se začleněním do nového státu, ani nerozhodl o sesazení legálního panovníka a na změně státoprávního uspořádání.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa