Co se letos neslaví, co se jakoby nestalo – díl II.

Dalším zásadním a navíc tabuizovaným datem je 21. prosinec 1948. Totalitní systém ve snaze o důsledné ovládání státu přikročil ke zničení po staletí existující zemské samosprávy. Obdobně jako např. v NDR i u nás bylo rozhodnuto o vytvoření malých krajů. Čím menší celky totiž existují, tím mají také nižší pravomoci v rozhodování.

Bohužel i po roce 1989 následovalo obnovení krajského zřízení z let 1949-1960. Jsou sice jisté odlišnosti, např. Gottwaldovský kraj se jmenuje Zlínský, ale podstata zůstala zachována.

V minulém roce jsem kvůli tomu opakovaně oslovil redaktory ČT, konkrétně celou Domácí redakci a Redakci denního zpravodajství, ovšem nedočkal jsem se ani jakékoliv odpovědi! Bez reakce zůstal i můj mail směřovaný Radě České televize. Prozatím posledním adresátem byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Tentokrát mně bylo oznámeno, že „Provozovatel má právo vysílat programy svobodně a nezávisle“ a není ani jeho povinností mně cokoliv sdělovat. Přitom i v uvedené odpovědi je připomenut zákon č. 231/2001 Sb, kde se píše o dohledu nad objektivitou a vyvážeností ve vysílání.

 

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa