Co se letos neslaví, co se jakoby nestalo – díl III.

Rok nadějí – 1968 – bývá pravidelně a podrobně připomínán a to nejen v roce „osmiček“.  Netýká se to ovšem vzniku a intenzivního rozvoje Společnosti pro Moravu a Slezsko (založena 20. května 1968), které již v polovině srpna dosáhlo 250 tisíc členů! Bohužel i přes propracovanou argumentaci nebylo k požadavkům SMS přihlédnuto. Slováci se obávali snížení významu jejich země v rámci připravované federalizace, v Čechách jako obvykle neexistoval zájem řešit moravské požadavky. I nadále zůstali v platnosti kraje nerespektující zemskou hranici, řeka Morava tedy stále pramenila ve východních Čechách, města jako Moravská Třebová, Svitavy, Dačice atd. zůstala v českých krajích (a situace se nezměnila dodnes). O významu masivního moravského hnutí se lze dočíst v některých úzce zaměřených publikacích, ovšem jen jako o zcela marginální záležitosti.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa