Proč nefandím reprezentantům Česka alias Čechy v ČR

Stát ČR přes sport s pomocí médii propaguje český šovinismus a snaží se o zákeřnou a podlou čechizaci obyvatel země Moravy a Slezska. Média nám předkládají obraz o tom, že v ČR je vše české nic moravské nebo slezské.

Hlavní důvody proč nefandím Česku a jeho národnímu týmu.

1) NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ZÁPASU HRAJÍ PÍSEŇ OSLAVUJÍCÍ JEN ZEMI ČECHY … o zemi Moravě a Slezsku mlčí. Je zde lživě a manipulativně vytvářen dojem, že ČR je (jenom) jedna země označovaná jako Čechy. Země Morava a Slezsko by měly být též zastoupeny v textu státní hymny. Proč mají obyvatelé země Moravy a Slezska zpívat země „Česká domov můj“, když jejich zemí je Morava nebo Slezsko?

2) NEMORÁLNĚ ZNEUŽÍVAJÍ VLAKU PO BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU „Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky užívat státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky,“ – pravil ústavní zákon 542/1992 Sb.,Čl.3/2 o zániku ČSFR. K barevným symbolům země Moravy a Slezska na státní vlajce se stát ČR ani sportovci veřejně nehlásí. Česká republika vědomě porušuje mezinárodní dohodu se Slovenskou republikou.

3) HRAJÍ ZA ČESKO ALIAS ČECHY NIKOLIV ZA CELOU ČESKOU REPUBLIKU Země Morava a Slezsko nejsou součástí Česka, ale celé České republiky jak je psáno v ústavě ČR. „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku …“ Česko je synonymum pro zemi Čechy v České republice. Zemi Moravu označovat Českem je LEŽ.️ Země Morava je součástí České republiky nikoliv Čech alias Česka.

4) NA DRESECH MAJÍ JEN LVA … ORLICE ZÁMĚRNĚ SMAZALI Lev je symbolem země Čechy. Země Morava a Slezsko má svůj symbol, orlici. Lev není symbolem celé České republiky, i když se o to čeští šovinisté a politici snaží lidem přes média podsouvat.

5) TVRDÍ, ŽE HRAJE ČESKÉ NÁRODNÍ MUŽSTVO Moravané a Slezané jsou lživě označováni za Čechy. Porušují tím ústavu, která hovoří o tom, že ČR je postavena na zásadách občanské společnosti nikoliv Česko národní.

A jak by to mělo správně být? Na hřiště nevstupují čeští hráči nebo české národní mužstvo, ale hráči České republiky bez nacionálního zabarvení. Sportovci nereprezentují jeden (jediný český) národ, ale stát a jeho občany. Národní uvědomění je osobní věc každého člověka s odkazem na Listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky

Su Moravan a s pojetím prezentace sportu v ČR se v žádném případě nemohu ztotožnit. Proto odmítám fandit a podporovat hráče samozvaného mediálního Česka a jeho mediální český (šovinistický) národní tým. Komu tedy fandím? Jelikož se Čeští separatisté a šovinisté otevřeně odmítají hlásit k zemi Moravské v ČR. Do chvíle než vznikne v ČR moravský zemský (reprezentační) fotbalový a hokejový svaz, držím palce hráčům Slovenska jako poděkování za podporu, kterou Slovenská republika a různá občanská sdružení, projevují moravskému národu a moravské zemi.

Zdroj: https://antoninsevcik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678447